Artykuły

Lipiec 4, 2011

Co oznacza w praktyce dostosowanie wymagań edukacyjnych do …? Dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi jest coraz więcej. W zależności od rodzaju dysfunkcji dostosowanie wymagań edukacyjnych […]
Luty 27, 2018

10 próśb dziecka z wadą słuchu

Proszę Cię, patrz na mnie uważnie i słuchaj. Staraj się dobrze zrozumieć to, co przekazuję ci gestami, głosem i słowami. To, że nie zauważasz moich prób […]
Czerwiec 12, 2016

6 -7- latek na starcie szkolnym

Badanie 6- i 7- latków na starcie szkolnym Badaniem objęto: 6-latki w „zerówce” (przedszkolnej lub szkolnej), 6-latki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, 7-latki w pierwszej klasie […]
Listopad 28, 2014

Biblioteka Pedagogiczna – Filmy dla szkół

Wykaz płyt DVD do wykorzystania na zajęciach edukacyjnych 1. Pakiet edukacyjny z serii „Lekcje przestrogi” : • ADHD – już z tobą nie wytrzymam • Nikotyna […]
Listopad 28, 2014

Biblioteka Pedagogiczna – Nowości 2014

Nowości Biblioteki Pedagogicznej w Pajęcznie grudzień 2014 1. Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne : dla dzieci 6-9 letnich / Małgorzata Barańska.- Wyd. 3.- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012. 2. […]
Czerwiec 20, 2014

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego

• opóźniony rozwój mowy • ograniczone rozumienie mowy, gdy nie jest kierowana wprost do odbiorcy i (lub) częste nieprawidłowe zrozumienie pytań i poleceń, szczególnie, gdy są […]
Luty 2, 2016

Co jest ważne w stosunku do kolegi z autyzmem / Zespołem Aspergera? Jak postępować, jak się zachowywać?

Materiał edukacyjny dla rodziców Co jest ważne w stosunku do kolegi z autyzmem / Zespołem Aspergera? Jak postępować, jak się zachowywać? Opracowanie: Wioletta Jasny, psycholog Szacunek. […]
Luty 5, 2016

Co to znaczy być dobrym rodzicem. Zasady prawidłowgo kontaktu z dzieckiem.

Co to znaczy być dobrym rodzicem zasady prawidłowego kontaktu z dzieckiem materiał edukacyjny dla rodziców opracowanie: Wioletta Jasny, psycholog Motto: „żeby ich życie nie przypominało wyścigu […]
Lipiec 4, 2011

Czy to ADHD?

 Nazwę Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) przetłumaczono na język polski jako zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi lub zaburzenia hiperkinetyczne. ADHD zostało pierwszy raz rozpoznane w […]
Lipiec 3, 2018

Dane osobowe

Klauzula informacyjna ogólna dla klientów Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pajęcznie Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia […]
Lipiec 24, 2015

Diagnoza brzmi : AUTYZM – Co robić?

Istnieje kilka sposobów leczenia , które rodzice mogą wdrożyć ,by poprawić pewne zachowania u dzieci ze spektrum autyzmu. Wykorzystując leczenie przyczynowo – skutkowe rodzice mogą rozpocząć […]
Czerwiec 16, 2014

Dysleksja – rozpoznać wcześniej to zapobiegać trudnościom

Wczesne objawy dysleksji


Trudności w nauce pisania i czytania bywają dostrzegane dopiero u dzieci w okresie nauczania początkowego, a można je rozpoznać w klasie „0” czy nawet w przedszkolu.
Już u przedszkolaka można bowiem stwierdzić objawy, które cechują dzieci „ ryzyka dysleksji”.


Wiek przedszkolny (3-5lat)
•    Opóźniony rozwój mowy,
Czerwiec 18, 2014

Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansen IAS

Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansen IAS
dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu,
mówieniu i pisaniu

    Nawet osoby, które normalnie słyszą mogą mieć problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych z różnych przyczyn. Czynnikami, które mogą wpływać na powstanie problemów z centralnym przetwarzaniem słuchowym są:
•    częste zapalenia ucha środkowego,
•    częste sączkowanie uszu,
Lipiec 24, 2017

Kiedy na terapię?

Kiedy na terapię? Lista objawów Warto wiedzieć Przedstawiamy poniżej listę niepokojących objawów, które mogą pojawić się w zachowaniu dziecka i które powinny skłonić rodziców do odbycia […]
Luty 26, 2018

Komunikacja wspomagająca i alternatywna

Komunikacja wspomagająca i alternatywna Dobór metod dla użytkownika AAC „Milczenie spowodowane brakiem mowy nigdy nie jest złotem. Wszyscy mamy potrzebę porozumiewania się i kontaktowania ze sobą […]
Luty 2, 2016

Materiał edukacyjny dla nauczycieli pracujących z dziećmi z autyzmem/Zespołem Aspergera

Materiał edukacyjny dla nauczycieli pracujących z dziećmi z autyzmem/Zespołem Aspergera opracowanie: Wioletta Jasny, psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pajęcznie. Obecnie autyzm diagnozowany jest około 2-go roku […]
Luty 8, 2016

Metoda Tomatisa

Metoda Tomatisa – to program mający na celu poprawę procesów przetwarzania słuchowego, a dzięki temu usprawnia komunikację osoby z otoczeniem oraz kontrolę mowy i głosu. Twórcą […]
Luty 9, 2015

Moje dziecko dorasta – dlaczego tak trudno być rodzicami nastolatka . Zasady budowania i utrzymania dobrego kontaktu z dzieckiem

Moje dziecko dorasta – dlaczego tak trudno być rodzicami nastolatka zasady budowania  i utrzymania dobrego kontaktu z dzieckiem     Więź z dzieckiem buduje się od chwili […]
Styczeń 20, 2016

Nazywanie w afazji dziecięcej

 Nazywanie (nominacja) to ludzki sposób wyrażania właściwych człowiekowi procesów percepcyjnych, jego sposobów poznawania rzeczywistości. Słowa oznaczają pewne procesy kategoryzacji środowiska. Jest to czynność złożona, na którą […]
Czerwiec 18, 2014

Neuropsychologia kliniczna dziecka

Neuropsychologia kliniczna dziecka – wybrane zagadnienia i aspekty
Opracowanie – psycholog Wioletta Jasny
08. 04. 2014 r.
Kwiecień 14, 2015

Niedosłuch

DROGA MAMO, DROGI TATO, PAMIĘTAJCIE, ŻE: Niedosłuch (ubytek słuchu) to uszkodzenie narządu słuchu, które utrudnia lub uniemożliwia prawidłową komunikację. Każda wada słuchu, która nie zostaje wykryta […]
Czerwiec 4, 2014

Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego

    Dzieci urodzone w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2008r. rozpoczną spełnianie obowiązku szkolnego od 1 IX 2014r. wraz ze starszymi rówieśnikami urodzonymi w 2007 r. U wielu rodziców budzi to lęk i niepokój. Obawiają się porównywania ich dzieci ze starszymi kolegami i koleżankami z klasy, tego, że nie poradzą sobie w grupie, że są jeszcze zbyt mało samodzielne i nieprzygotowane do systemu klasowo-lekcyjnego obowiązującego w szkole. Przestraszeni rodzice często szukają sposobu na opóźnienie momentu rozpoczęcia nauki szkolnej.
Lipiec 4, 2015

Opis postępowania logopedycznego

Edyta Foltyńska Opis postępowania logopedycznego Opóźniony rozwój mowy (ORM) Prosty opóźniony rozwój mowy – specyficzna małomówność, – dobre rozumienie pojęć , – prawidłowe zachowania społeczne , […]
Czerwiec 16, 2014

Optodysleksja

CZYM JEST OPTODYSLEKSJA ?

OPTO- DYSLEKSJA – to zespół specyficznych trudności w nauce pisania i czytania podobnie jak  w dysleksji, ale wynikających z zaburzeń pracy mięśni oka.

Powszechnie wiadomo, iż człowiek od urodzenia  nie tylko odbiera bodźce, ale i je przetwarza. Odbywa się to dzięki percepcji wzrokowej. Odbieranie i przetwarzanie bodźców zachodzi za pośrednictwem układu nerwowego.  Sposób w jaki odbieramy bodźce i przetwarzamy je wpływa na to jak sprawnie uczymy się,  jak zapamiętujemy.
Lipiec 4, 2015

Orzeczenia i opinie

Orzeczenia i opinie ROZPORZĄDZENIE MEN Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2008 ROKU W SPRAWIE ORZECZEŃ I OPINII WYDAWANYCH PRZEZ ZESPOŁY ORZEKAJĄCE DZIAŁAJĄCE W PUBLICZNYCH PORADNIACH PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH Opinie […]
Styczeń 24, 2013

Podstawowe akty prawne mogące mieć zastosowanie w sytuacjach kryzysowych w szkole

  • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o policji (Dz.U. z 2007r. Nr 43, poz.277 z późn.zm.)
  • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2002r. Nr 11, poz.109 z późn.zm.)
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy(Dz.U. z 1964. Nr 9, poz. 59 z późn.zm.)
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U.z 1997r. Nr 88, poz.553 z późn.zm.)
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997r. Nr 89, poz.555 z późn.zm.)
  • Ustawa z dnia 26 października 1982r.
Luty 8, 2016

Prawa dziecka niepełnosprawnego

Prawa dziecka niepełnosprawnego, zapisane w wielu aktach międzynarodowego i narodowego  prawa, określają w jaki sposób należy dążyć do wyrównywania szans osób niepełnosprawnych. Do podstawowych działań należą: […]
Luty 26, 2016

PRAWA SUKCESU SZKOLNEGO

PRAWA OSIĄGANIA SUKCESÓW WG SYLWII RIMM:   szkolne sukcesy dzieci są bardziej prawdopodobne, jeśli rodzice przekazują im jednolite i jasno określone wymagania dzieci łatwiej uczą sie […]
Lipiec 4, 2011

Problemy, które nas też mogą dotyczyć

Pracuję w poradni od dwudziestu lat. Zakres obowiązków niewiele się zmienił, ale metody pracy, problemy są niemal zupełnie inne. Nie chcę tutaj mówić o zmianach jakie […]
Listopad 21, 2016

Procedura wspierania przedszkoli, szkół i placówek

Wspomaganie przedszkoli , szkół i placówek   Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych […]
Październik 3, 2017

Publikacje proponowane nauczycielom przez Polskie Towarzystwo Dyslektyczne

Publikacje proponowane przez Polskie Towarzystwo Dyslektyczne odnośnie tematyki dyslektycznej dla nauczycieli. 1. Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu w pracy z dzieckiem od 5 do 10 lat, […]
Październik 3, 2017

Publikacje proponowane rodzicom przez Polskie Towarzystwo Dyslektyczne

Publikacje proponowane przez Polskie Towarzystwo Dyslektyczne odnośnie tematyki dla rodziców 1. Bogdanowicz M. Trudne litery b,d,g,p, Gdańsk 2002. 2. Bogdanowicz M. W co się bawić z […]
Grudzień 1, 2014

Rola i zadania Poradni

KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PAJĘCZNO, DNIA 19.11.2014R. Rola i zadania Poradni Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych […]
Marzec 18, 2016

Skierowanie na badania ucznia z zaburzeniami w pisaniu

Skierowanie na badania specjalistyczne do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ucznia z zaburzeniami w pisaniu (opracowała Janina Mickiewicz) Nazwisko i imię ……………………………… data urodzenia …………………………………………… Klasa (profil) […]
Grudzień 1, 2014

Specyficzne trudności w uczeniu się: dysleksja rozwojowa

Specyficzne trudności w uczeniu się: dysleksja rozwojowa Wieloletnie badania wykazały, że istnieje wyraźna dynamika zmian objawów dysleksji. Inne są we wczesnym okresie edukacji (określane jako symptomy […]
Maj 30, 2014

Sprawdzian logopedyczny

Sprawdź i oceń stan rozwoju mowy swojego dzieckaPrzedstawiony poniżej sprawdzian ma na celu pomóc rodzicom ocenić stan rozwoju mowy  dziecka.
Należy  pamiętać o tym, że każde dziecko ma indywidualne  tempo rozwoju.
Niektóre reakcje mogą pojawić się wcześniej inne później, ale opóźnienie w  ramach poszczególnych etapów rozwoju nie powinno przekraczać 4-6 miesięcy.
Luty 10, 2016

Trudności z koncentracją uwagi u dzieci

TRUDNOŚCI Z KONCENTRACJĄ UWAGI U DZIECI. Jak pomóc dziecku z zaburzeniami uwagi?     Istotne znaczenie dla rozwoju procesów poznawczych dziecka ma uwaga. Dzięki niej  możliwe jest […]
Styczeń 27, 2016

Uczymy się dmuchac i oddychac prawidłowo

Z cyklu: ,,Pomóż mi mamo ładnie mówić” ,,Uczymy się dmuchać i oddychać prawidłowo” Już od najmłodszych lat możemy stwarzać dziecku dobre warunki do osiągnięcia prawidłowego stanu […]
Grudzień 9, 2015

Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju w logopedii

Wytyczne dla rodziców: W czasie codziennych czynności, związanych np. z pielęgnacją, ubieraniem, karmieniem, wychodzeniem na spacer, należy opisywać dziecku to, co widzi i to, co się […]
Luty 10, 2016

Wczesna diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu

WCZESNA    DIAGNOZA    ZABURZEŃ   ZE  SPEKTRUM   AUTYZMU Poniżej znajdują się typowe umiejętności dziecka w wieku od 12 do 18 miesiąca życia, wyróżnione szczególnie pod kątem możliwości wystąpienia […]
Listopad 21, 2016

Wpływ ojca na życie córki

Wpływ ojca na życie córki - czyli co każdy dobry ojciec wiedzieć powinien … materiał opracowany przez Wiolettę Jasny psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pajęcznie Nasza […]
Lipiec 4, 2011

Wskazówki do postępowania z dzieckiem dyslektycznym

W pracy z dzieckiem dyslektycznym należy: Unikać głośnego czytania przy całej klasie; wskazówka ta dotyczy przede wszystkim dzieci młodszych, ale zdarza się, że również gimnazjaliści, a […]
Czerwiec 20, 2014

Wskazówki do pracy z dzieckiem leworęcznym

Kształtowanie prawidłowej postawy ciała  podczas pisania : obie stopy oparte o podłogę  wyprostowane plecy przedramiona oparte o stół tułów w takiej odległości od ławki, aby dziecko miało swobodę […]
Luty 10, 2017

Wyzwania XXI wieku czyli jak w realnym świecie radzić sobie z wirtualnymi zagrożeniami

Wyzwania XXI wieku czyli jak w realnym świecie radzić sobie z wirtualnymi zagrożeniami Majewska Olga mgr psychologii, logopeda, trener Rozpoczynając pisanie tekstu zastanawiam się przede wszystkim […]
Październik 2, 2017

Zaburzenia mowy a trudności w czytaniu i pisaniu

Dzieci z zaburzeniami mowy rozpoczynające naukę w pierwszej klasie , a potem kontynuujące ją w klasach starszych, w dużym stopniu narażone są na występowanie trudności w […]
Październik 28, 2013

Zaburzenia w rozwoju dzieci

„Zaburzenia w rozwoju dzieci” adnotowane zestawienie bibliograficzne publikacji dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Pajęcznie 1. AUTYZM AUTYZM i zespół Aspergera / oprac. Agnieszka Umińska. – Toruń […]