Prawa sukcesu szkolnego

Pokaż wszystkie

PRAWA OSIĄGANIA SUKCESÓW
WG SYLWII RIMM:

 

 • szkolne sukcesy dzieci są bardziej prawdopodobne, jeśli rodzice przekazują im jednolite i jasno określone wymagania
 • dzieci łatwiej uczą sie właściwych zachowań, jeśli mają odpowiednie modele do naśladowania
 • rozmawianie o dzieciach przy dzieciach może dramatycznie wpłynąć na ich zachowanie i poczucie własnej wartości
 • przesadne reakcje rodziców na sukcesy i niepowodzenia dziecka prowadzą do odczuwania przez nie silnej presji w kierunku osiągania sukcesów bądź rozpaczy i zniechęcenia w przypadku porażki
 • dzieci odczuwają większe napięcie wówczas, gdy mają coś zrobić, niż wtedy, gdy juz to robią
 • poczucie własnej wartości dzieci zdobywają przez pokonywanie przeszkód
 • brak i nadmiar często objawiają się tak samo
 • pewność siebie i poczucie odpowiedzialności za własne postępowanie dzieci zdobywają wtedy, gdy zakres ich swobód jest poszerzany stopniowo, w miarę dojrzewania
 • dzieci przeciwstawiają się dorosłym, jeżeli jedno z rodziców poszukuje w dziecku sprzymierzeńca przeciwko drugiemu czy przeciwko nauczycielowi
 • dorośli powinni unikać konfrontacji  z dziećmi, dopóki nie są całkiem pewni, że są w stanie wyegzekwować swoje zakazy
 • dzieci będą osiągały sukcesy tylko wtedy, gdy nauczą się funkcjonować w sytuacjach rywalizacji z innymi
 • dzieci będą dążyły do osiągania sukcesów w nauce, jeśli dostrzegą związki pomiędzy wysiłkiem włożonym w proces uczenia się a uzyskiwanymi wynikami.

(Dyrda B. Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych. Diagnoza i terapia, Kraków 2000)

Przygotowała: Maja Górska
Skip to content