Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie łódzkim 2022/23

Pokaż wszystkie

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu

1 Automatyk 731107
2 Betoniarz-zbrojarz 711402
3 Blacharz 721301
4 Cieśla 711501
5 Cukiernik 751201
6 Dekarz 712101
7 Elektromechanik 741201
8 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
9 Elektronik 742117
10 Elektryk 741103
11 Kierowca mechanik 832201
12 Krawiec 753105
13 Lakiernik samochodowy 713203
14 Magazynier-logistyk 432106
15 Mechanik pojazdów kolejowych 723318
16 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
17 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
18 Mechatronik 742118
19 Monter izolacji budowlanych 712401
20 Monter izolacji przemysłowych 712403
21 Monter konstrukcji budowlanych 711102
22 Monter nawierzchni kolejowej 711603
23 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
24 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
25 Monter stolarki budowlanej 712906
26 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
27 Murarz-tynkarz 711204
28 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
29 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
30 Operator obrabiarek skrawających 722307
31 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
32 Opiekun medyczny 532102
33 Opiekun osoby starszej 341202
34 Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
35 Opiekunka dziecięca 325905
36 Ortoptystka 325906
37 Protetyk słuchu 321401
38 Stolarz 752205
39 Ślusarz 722204
40 Technik analityk 311103
41 Technik automatyk 311909
42 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
43 Technik budownictwa 311204
44 Technik budownictwa kolejowego 311220
45 Technik budowy dróg 311216
46 Technik dekarstwa 311221
47 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
48 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
49 Technik elektronik 311408
50 Technik elektryk 311303
51 Technik energetyk 311307
52 Technik farmaceutyczny 321301
53 Technik fotografii i multimediów 343105
54 Technik gazownictwa 311913
55 Technik geodeta 311104
56 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
57 Technik informatyk 351203
58 Technik inżynierii sanitarnej 311218
59 Technik izolacji przemysłowych 311608
60 Technik logistyk 333107
61 Technik masażysta 325402
62 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
63 Technik mechanik 311504
64 Technik mechanik lotniczy 315317
65 Technik mechatronik 311410
66 Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej 311222
67 Technik pojazdów kolejowych 311518
68 Technik pojazdów samochodowych 311513
69 Technik procesów drukowania 311935
70 Technik programista 351406
71 Technik przemysłu mody 311941
72 Technik reklamy 333907
73 Technik renowacji elementów architektury 311210
74 Technik robotyk 311413
75 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
76 Technik spawalnictwa 311516
77 Technik spedytor 333108
78 Technik stylista 311946
79 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
80 Technik technologii chemicznej 311603
81 Technik teleinformatyk 351103
82 Technik telekomunikacji 352203
83 Technik transportu drogowego 311927
84 Technik transportu kolejowego 311928
85 Technik tyfloinformatyk 351204
86 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311931
87 Technik włókiennik 311932
88 Terapeuta zajęciowy 325907

                                                                                                   opracowała Maja Górska

Skip to content