Wsparcie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Materiały i scenariusze

Pokaż wszystkie

Materiały i scenariusze do pobrania i wykorzystania po powrocie dzieci do szkół: (www.warszawa.edukacja.pl)

Propozycje gotowych scenariuszy i materiałów pozwolą nauczycielom, pedagogom, psychologom przeprowadzić w klasach zajęcia integracyjne. Usprawni to proces lekcyjny dając możliwość objęcia pomocą dzieci już na stracie poprzez budowanie pozytywnego klimatu oraz poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

Pliki do pobrania o tematyce :

– „Gra – sześć pytań”,

– „Wywiad z BWO (Bardzo Ważną Osobą czyli Tobą) ,

– „Elementy redukcji stresu”,

– „Moja klasa”,

– „Integracja po powrocie do szkoły- Po co nam zasady współpracy”,

– „Mądrość serca- o sile empatii ”,

„Propozycje działań wychowawczych prowadzonych po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej ”

 

Literatura polecana :

Szymańska J., Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w szkole, ORE Warszawa 2014.

Wolny B., Edukacja zdrowotna w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół

i nauczycieli, ORE Warszawa 2019.

Okulicz- Kozyra K., Klimat i kultura szkoły a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2014.

Petlak E., Klimat szkoły, klimat klasy, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2007.

Sinek S ., Znajdź swoje dlaczego, Helion, Gliwice 2018.

Szafrański M., Zaufanie, czyli waluta przyszłości, Grupa Wydawnicza Relacja, Warszawa 2018.

Schwartz B., Dlaczego pracujemy, Grupa Wydawnicza Relacja, Warszawa 2018.

Wsparcie zdrowia psychicznego uczniów. Materiały do profilaktyki diagnozy i interwencji dla nauczycieli wychowawców i pedagogów, Forum Media Polska, Poznań 2020.

Skip to content