Procedury zapisu na terapię pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną i prowadzenia zajęć indywidualnych na rok szkolny 2020/2021

Pokaż wszystkie

Procedury zapisu na terapię pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną na rok szkolny 2020/2021

ZASADY PRZYJĘCIA NA ZAJĘCIA
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

1. Na zajęcia przyjmowane są dzieci zamieszkujące na terenie powiatu Pajęczańskiego lub uczęszczające do placówek oświatowych znajdujących się w rejonie działania naszej Poradni.

2. Warunkiem przyjęcia jest złożenie przez rodzica wniosku, osobiście lub elektronicznie.

3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

  • według wskazań specjalistów naszej poradni; oraz te, które rozpoczęły terapię w Poradni i wymagają kontynuacji;
  • nie objęte taką formą opieki terapeutycznej w innych ośrodkach i placówkach;
  • nie mające tego typu zajęć terapeutycznych w swoich placówkach edukacyjnych: przedszkole, szkoła;
  • nie uczęszczające dotąd na dane zajęcia terapeutyczne w naszej Poradni.

4. O przyjęciu dziecka na zajęcia terapeutyczne decydują specjaliści prowadzący zajęcia (pod kątem zasadności, pilności, konieczności). Decyzja zostanie przekazana rodzicom/opiekunom prawnym dziecka telefonicznie.

5. Terapeuta w porozumieniu z rodzicem ustala najbardziej odpowiednią formę pracy (stacjonarną lub online). Preferowana jest forma kontaktu niebezpośredniego (dla zachowania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia klientów), jedynie w szczególnych przypadkach terapia prowadzona jest na terenie placówki.

6. W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest poinformowany o warunkach pracy w Poradni w związku z COVID-19. Niewyrażenie zgody (na warunki kontaktu i stosowanie środków ochrony indywidualnej) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na prowadzenie czynności diagnostycznych i terapeutycznych z dzieckiem.

7. Poradnia nie prowadzi listy dzieci oczekujących na wolne miejsca.

8. Zajęcia zaczynają się w pierwszym tygodniu września, o rozpoczęciu zajęć i zakończeniu decyduje specjalista w porozumieniu z rodzicami.

9. Opiekunowie prawni oraz dzieci/uczniowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

10. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w Poradni osób z zewnątrz do niezbędnego minimum i w wyznaczonych obszarach.

11. Uczeń na zajęciach posiada własne przybory (piórnik a w nim: kredki, długopis, ołówek, gumka, nożyczki) niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Zasadna  jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe. Nie zaleca się  pożyczania przedmiotów innych uczestników zajęć.

12. Powtarzająca się absencja dziecka na zajęciach, nawet usprawiedliwiona (50 % zajęć w trakcie 2 miesięcy), skutecznie zakłócająca realizację planu pomocy, może być powodem rezygnacji z prowadzenia terapii przez prowadzącego, za zgodą Dyrektora placówki.

 

Procedury prowadzenia terapii indywidualnej na terenie Poradni

1. W terapii może uczestniczyć wyłącznie zdrowe dziecko. Rodzice/opiekunowie dzieci z widocznymi objawami choroby (katar, kaszel, kichanie oraz podwyższona temperatura) proszeni są o opuszczenie placówki i udanie się do domu.

2. Dziecko umówione na terapię pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica (w gabinecie lub na korytarzu) wyposażonego w środki ochrony indywidualnej w przypadku małych lub szczególnie lękliwych dzieci.

3. Preferowaną formą omawiania z rodzicami przebiegu terapii i wskazówek do pracy z dzieckiem jest rozmowa telefoniczna lub online.

4. Dobór pomocy do terapii uzależniony jest od możliwości późniejszego ich zdezynfekowania.

5. Pomiędzy zajęciami przewidziana jest 10 -15 minutowa przerwa. Aby zminimalizować możliwość kontaktu naszych klientów, prosimy rodziców by przychodzili do poradni na chwilę przed wyznaczonym czasem terapii i sprawnie opuszczali poradnię po zakończonych zajęciach.

6. Na terenie poradni nie spożywamy posiłków. Należy zadbać o to, żeby dziecko spożyło posiłek przed wizytą w poradni w domu.

7. W zależności od zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej terapia może być prowadzona w formie: stacjonarnej, zdalnej lub hybrydowej (mieszanej).

8. Rodzice/opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na terapię o wszelkich zmianach będę informowani telefonicznie z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Skip to content