Sprawdzian logopedyczny

Pokaż wszystkie

Sprawdź i oceń stan rozwoju mowy swojego dzieckaPrzedstawiony poniżej sprawdzian ma na celu pomóc rodzicom ocenić stan rozwoju mowy  dziecka.
Należy  pamiętać o tym, że każde dziecko ma indywidualne  tempo rozwoju.
Niektóre reakcje mogą pojawić się wcześniej inne później, ale opóźnienie w  ramach poszczególnych etapów rozwoju nie powinno przekraczać 4-6 miesięcy.

Sprawdź i oceń stan rozwoju mowy swojego dziecka

Przedstawiony poniżej sprawdzian ma na celu pomóc rodzicom ocenić stan rozwoju mowy  dziecka.
Należy  pamiętać o tym, że każde dziecko ma indywidualne  tempo rozwoju.
Niektóre reakcje mogą pojawić się wcześniej inne później, ale opóźnienie w  ramach poszczególnych etapów rozwoju nie powinno przekraczać 4-6 miesięcy.

Jeśli po wykonaniu sprawdzianu, odpowiedź na dwa lub więcej pytań dla wybranego okresu   rozwojowego brzmi  ,,NIE”, jeśli masz jakieś uwagi, wątpliwości odnośnie rozwoju mowy swojego dziecka, skontaktuj się z logopedą.
Być może jest to znak wskazujący na potrzebę podjęcia ćwiczeń usprawniających lub korygujących rozwój mowy a może konieczność objęcia dziecka jeszcze inną specjalistyczną opieką.

 0-3 miesiące

-reaguje na dźwięk i dotyk                                                                                 TAK  NIE
-krzykiem sygnalizuje swoje potrzeby: głód, ból, zimno                              TAK  NIE
-budzi się przy głośnych dźwiękach                                                                 TAK  NIE
-od 2 miesiąca reaguje na głos bliskiej osoby                                               TAK  NIE
-2-3 miesiąc- głuży tzn. wydaje przypadkowe, gardłowe dźwięki              TAK  NIE

3-6 miesięcy

-zwraca głowę w kierunku głosu znanej osoby lub innego dźwięku             TAK  NIE
-porozumiewa się za pomocą krzyku (w przypadku nieprzyjemnych uczuć) lub śmiechu (w przypadku uczuć przyjemnych)  TAK  NIE
-reaguje na intonację głosu                                                                               TAK  NIE
-reaguje płaczem lub podrywa się przy głośnym hałasie                            TAK  NIE
-budzi się z lekkiego snu, gdy ktoś głośno mówi                                          TAK  NIE
-5-6 miesiąc – gaworzy wymawiając sylaby typu ma-ma, ta-ta, ba-ba, be-be,                TAK  NIE

 6-9 miesięcy

-reaguje na melodię mowy                                                                                 TAK  NIE
– 7-8 miesiąc- powtarza dźwięki wydawane przez otoczenie                        TAK  NIE
– 8 miesiąc – reaguje na swoje imię odwróceniem głowy                             TAK  NIE
– używa własnego głosu chcąc zwrócić na siebie uwagę- zaczepia             TAK  NIE
– 9 miesiąc – rozumie słowo ,,nie”                                                                   TAK  NIE

9-12 miesięcy 

– wykonuje proste polecenia, np. daj                                                            TAK  NIE
– rozumie i wykonuje niektóre gesty: np. pa-pa                                          TAK  NIE
– 9 miesiąc- pojawia się echolalia- naśladuje sylaby i słowa własne oraz wypowiadane przez otoczenie                                                    TAK  NIE
– spogląda lub wskazuje palcem na przedmioty ,osoby ,gdy się o nie poprosi                                                                                                  TAK  NIE
– 12 miesięcy –pierwsze słowa: mama , tata, baba, da- powtarza ze zrozumieniem                                                                                        TAK  NIE

12 -18 miesięcy 

– rozumie coraz więcej słów                                                                           TAK  NIE
-reaguje na swoje imię wołane z drugiego pokoju, na polecenia, np.
chodź, nie ruszaj                                                                                               TAK  NIE

-poproszone pokaże np. nos, zrobi pa-pa                                                       TAK    NIE
-naśladuje głosy zwierząt                                                                                   TAK  NIE
-tańczy przy muzyce                                                                                            TAK  NIE
-18 miesięcy rozumie około 60 wyrazów; posługuje się od 8 do 10 wyrazami (jedno, dwusylabowymi)   TAK  NIE

18-24 miesięcy 

-pokazuje różne części ciała                                                              TAK  NIE
– spełnia proste polecenia np. „daj misia”                                        TAK  NIE
– rozpoznaje i nazywa niektóre obrazki                                            TAK  NIE
-21 miesiąc- używa około 10 wyrazów                                             TAK  NIE
-śpiewa i tańczy przy muzyce                                                             TAK  NIE
-2 lata – kojarzy zwierzęta z wydawanymi przez nie głosami         TAK  NIE

2 lata

-mówi ponad 20 słów                                                                           TAK  NIE
-zaczyna budować proste zdania                                                        TAK  NIE
-używa swojego imienia                                                                       TAK  NIE
– pokazuje znane obrazki, gdy się je nazywa                                       TAK  NIE
– nazywa to, czego chce: auto, lalę, soczek, ciastko                          TAK  NIE
-potrafi wskazać 5 części ciała                                                              TAK  NIE
– słucha krótkich bajek                                                                          TAK  NIE

3 lata    

-zaczyna wypowiadać zdania dłuższe, złożone z 4-5 słów, tzw.
zdania rozwinięte                                                                         TAK  NIE
-spełnia trudniejsze polecenia słowne, np.
„schowaj zabawki do pudełka”                                                     TAK  NIE
-mówi chętnie i dużo                                                                     TAK  NIE
-próbuje wykonywać codzienne czynności wg. podanych
instrukcji słownych                                                                         TAK  NIE
-potrafi nazwać jeden kolor                                                             TAK  NIE
-zna proste wierszyki                                                                     TAK  NIE
-zaczyna zadawać wiele pytań interesując się otoczeniem            TAK  NIE
-pytane podaje swoje imię                                                            TAK  NIE

4 lata 

– mówi dużo, opowiada proste bajki lub wymyślone historyjki         TAK  NIE
– potrafi mówić o przeszłości i przyszłości                                     TAK  NIE
– prawidłowo posługuje się nazwami kolorów                                TAK  NIE
– rozumie i wykonuje nasze polecenia, w tym zawierające przyimki: na, obok, pod, do itp.                                                                  TAK  NIE
– zadaje bardzo dużo pytań, nie tylko:„co to?”, ale także: „po co to?, dlaczego tak się dzieje?:” itp.                                                      TAK  NIE
– wymawia głoski s ,z, c, dz, przy czym nie wsuwa języka między zęby     TAK  NIE
– słyszy i rozumie rozmowę prowadzoną w drugim pokoju                         TAK  NIE

5 lat

– rozumie większość słów, które słyszy                                         TAK  NIE
– buduje wypowiedzi wielozdaniowe                                              TAK  NIE
– wymawia głoski sz, ż, cz, dż, r                                                 TAK  NIE
-potrafi opowiedzieć obejrzany film                                                TAK NIE
– rozumie dowcipy                                                                     TAK  NIE
– w wypowiedziach uwzględnia kolejność zdarzeń i zależności
przyczynowo-skutkowe                                                                TAK  NIE
– sporadycznie popełnia błędy gramatyczne                                 TAK  NIE
– sam dokonuje korekty własnych wypowiedzi i chętnie poprawia innych,
np. młodsze rodzeństwo                                                            TAK  NIE

6 lat 

– dobrze rozumie mowę                                                                     TAK  NIE
– prawidłowo posługuje się przyimkami (nad, pod, obok, za, na, przed)    TAK  NIE
– poprawnie artykułuje wszystkie głoski języka polskiego
(zarówno w izolacji, jak również w mowie swobodnej)                        TAK NIE
– posługuję się gramatyczną mową                                                     TAK  NIE
– powiększa zasób używanych słów                                                     TAK  NIE

7 lat 

– bardzo dobrze rozumie mowę                                                    TAK  NIE
– ma dobrze opanowaną technikę mówienia                                    TAK  NIE
– posługuje się gramatyczną mową używając bogatego słownictwa zawierającego wszystkie jej części                                                    TAK  NIE

-powiększa zasób słów w porównaniu z poprzednim okresem           TAK  NIE

Opracowała:
logopeda Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pajęcznie Beata Włodarczyk

Skip to content