W jaki sposób motywować dziecko do systematycznej nauki w warunkach domowych (podczas nauki zdalnej)? – wskazówki dla rodziców

Pokaż wszystkie

W jaki sposób motywować dziecko do systematycznej nauki w warunkach domowych (podczas nauki zdalnej)? – wskazówki dla rodziców.

W jaki sposób zorganizować dzieciom optymalne warunki do nauki w domu?

Ważnym elementem zapewniającym dziecku poczucie bezpieczeństwa jest stały rytm funkcjonowania. Powinien on uwzględniać w miare możliwości stałe pory wstawania i chodzenia spać, posiłków, stały czas na naukę i odpoczynek. Dlatego tak ważne jest, by ustalić plan dnia, który w sposób jasny i czytelny dla dziecka będzie organizował jego funkcjonowanie. Pomoże to efektywniej realizować naukę w domu.

Plan działania:
1. Dopilnujcie, by dziecko wstawało o stałej porze (rannej).

2. Planujcie z dziećmi ich dzień. Pamiętajcie o właściwych proporcjach czasu nauki
i odpoczynku.

3. Ustalcie z dzieckiem godziny, w których będzie uczyło się i odrabiało lekcje. Obecnie lekcje odbywają się on-line, zgodnie z planem lekcji. Określcie: czego dzieci mają się nauczyć po lekcjach zdalnych (przedmiot, zakres materiału), ile czasu im to zajmie, jakie materiały powinno zgromadzić, by zacząć naukę (np. zeszyt, książkę, wydrukować zadanie, otworzyć stronę w e-podręczniku).

4. Wyznaczajcie przedział czasowy (od – do), w którym dzieci będą się uczyły. Starajcie się trzymać określonych terminów.

5. Sporządźcie rozkład zajęć uwzględniający czas na naukę, rozrywkę i porcje ruchu.
6. Pamiętajcie o przerwach relaksacyjnych (ale nie dłuższych niż 15 minut) (odprężają rękę, wzrok).

7. Podzielcie wspólnie materiał do nauki na partie: zróbcie grafik – zapisujcie bieżące zadania do wykonania, zlecane przez nauczycieli danych przedmiotów i terminy ich realizacji. Grafik umieśćcie w widocznym miejscu. Odznaczajcie zrealizowane zadania – to bardzo motywuje, bo jest wizualnym odzwierciedleniem wykonanej pracy.

8. Nie zapominajcie o aktywności ruchowej, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania mózgu.

Komfort pracy:
1. Przygotujcie stałe miejsce do pracy z odpowiednim oświetleniem i usytuowaniem zależnym od tego, którą ręką posługują się dzieci. Pokój powinien być wyposażony w biurko/stolik i krzesło przystosowane do wzrostu dzieci.
2. Dbajcie o to, by w miejscu nauki nie było zbyt wielu rzeczy, które mogą dzieci rozpraszać.
3. Przed rozpoczęciem zdalnej nauki wywietrzcie pokój.
4. Zadbajcie o miłą atmosferę, pozbawioną pośpiechu, nerwowości.

Kilka dodatkowych wskazówek, które pomogą motywować dziecko do pracy:

1. Traktuj naukę dziecka, jako rzecz świętą. Nie przerywaj mu, nie wołaj do telefonu, wyłącz wszelkie źródła dźwięku.

2. Naucz dziecko traktować naukę jak wyzwanie. Pokazuj mu, jak wartościowe jest robienie czegoś, czego jeszcze nigdy się nie robiło, a co wydaje się trudne.

3. Chwal dziecko po każdej przerobionej partii materiału. Doceniaj prawdziwy wysiłek i trud oraz konsekwencję.

4. Nie wyręczaj dziecka w odrabianiu lekcji. To bardzo ważne. Kiedy prosi o pomoc, nie podawaj mu gotowych rozwiązań, ale jedynie na nie naprowadź, udziel wskazówek, wyjaśnij wątpliwości. Zachęć do samodzielności. Samodzielnie rozwiązane zadanie może dostarczyć dziecku dużej satysfakcji, wzmacnia w nim również poczucie, że jest w stanie poradzić sobie z trudnościami.

5. W sytuacji zniechęcenia wskazuj na postęp, jaki już poczyniło dziecko w wykonanych zadaniach ( w tym celu można każdego dnia należy zadania spisać na kartce i skreślać je po ich wykonaniu).

6. Podkreślaj sukcesy, zamiast braków. Jeśli dziecko ma ogromne problemy z jednym przedmiotem, zachęć je, by na lodówce pojawiła się kartka: „Co już umiem”. Codziennie przed snem zapiszcie na niej to, czego dziś dziecko się nauczyło oraz to, w czym jest kompetentne. Nawet, jeśli to będą tylko dwie daty lub cztery słówka. Zwróć uwagę dziecka, jak szybko kartka się zapełniała, o ile stał się mądrzejszy przez kilka dni.

Kilka słów o motywacji…

Motywacja to stan gotowości do podjęcia określonego działania. Pobudza aktywność człowieka
i ukierunkowuje ją na osiąganie zamierzonych wyników. W kształceniu na odległość motywacja uczniów często ulega osłabieniu, z różnych przyczyn.

Nauczyciele prowadzący lekcje online mogą dostrzec pewne sygnały świadczące o spadku motywacji swoich uczniów takie jak: nieobecności na lekcjach, spóźnianie się, bierne uczestnictwo, nie odrabianie prac domowych, bunt itp. (A. Kiełczewska.)

Motywacja potrzebuje „paliwa” w postaci:

zainteresowania potrzebami i aktywnością dziecka,

zachęty, uznania i akceptacji ze strony dorosłych,

jasno formułowanych oczekiwań,

otwartej komunikacji,

możliwości odnoszenia sukcesów przez dziecko,

umiejętności traktowania trudności i niepowodzeń jako punktu wyjścia do dalszej pracy,

poczucia celowości działań dziecka.

Motywację osłabiają:

niejasne oczekiwania wobec dziecka,

chaos w stawianiu wymagań i w działaniach,

krytyka ze strony dorosłych i rówieśników,

negatywne wypowiedzi dorosłych na temat możliwości dziecka,

podważanie sensu nauki na odległość,

brak zainteresowania dzieckiem, jego aktywnością, sukcesami, trudnościami i przeżyciami,

poczucie osamotnienia i zagubienia,

przerzucanie całej odpowiedzialności za proces uczenia się na dziecko

niewłaściwa organizacja procesu nauczania i uczenia się – niejasności, chaos, niesystematyczność,

napięcie i lęk.

Sformułowania rodziców, osób dorosłych, które działania negatywnie na motywację dzieca:

Nauka na odległość to nie jest prawdziwa szkoła.

To bez sensu, to się nie uda.

Po co się tyle uczysz? Odpuść sobie.

Nauczyciele nic nie robią, a ty masz zasuwać?

I tak zdasz do następnej klasy. Wszyscy muszą zdać.

Nie radziłeś sobie w szkole, to teraz tym bardziej nie dasz rady.

Teraz musisz sam wszystko robić. Ja ci nie pomogę.

To nie mój problem.

Rodzicu pamiętaj, że Twoja wspierająca postawa, konsekwentne przestrzeganie stałych pór
w planie dnia dziecka, jasno sprecyzowane oczekiwania wobec niego mogą ułatwić dziecku przystosowanie w sytuacji nauki poza szkołą.

Zebrała A. Walasik

Żródło:

Małgorzata Celuch, Placówki oświatowe w czasie pandemii koronawirusa. Współpraca z rodzicami, Oświata Grupa Wydawnicza, Warszawa 2020r.

Strony internetowe:

https://sppsary.pl/?p=2041

http://www.spwg.dabrowka.net.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=395

epedagogika.pl „Zdalne nauczanie – jak motywować uczniów, gdy rodzice demotywują”A. Kiełczewska.

Skip to content