Przesiewowa diagnoza sprawności słuchu i centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży szkolnej

Pokaż wszystkie

Drodzy Rodzice!

Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pajęcznie Filia w Działoszynie informuje, iż od lutego 2021r. w ramach swojej działalności umożliwia przeprowadzenie przesiewowej diagnozy sprawności słuchu i centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży szkolnej z wykorzystaniem Screeningowego Audiometru Tonalnego SAT II.

System SAT opracował Zespół Katedry Zastosowań Multimedialnych Politechniki Gdańskiej, a instytucją wdrażającą system do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego jest Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku.

Badanie umożliwia precyzyjną ocenę sprawności narządu słuchu u dzieci (od 4 r.ż.), młodzieży i osób dorosłych. Składa się z modułu diagnozy słuchu obwodowego oraz modułu diagnozy centralnego przetwarzania słuchowego (od 7 r.ż.).

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego to zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie centralnego układu nerwowego (przy prawidłowej budowie i pracy części obwodowej).

Symptomy mogące świadczyć o występowaniu Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego u dzieci to między innymi:

– problemy ze skupieniem uwagi i zapamiętywaniem informacji prezentowanych ustnie,

– ograniczenie rozumienia mowy gdy nie jest kierowana bezpośrednio wprost do odbiorcy i/lub częste nieprawidłowe rozumienie pytań i poleceń, szczególnie, gdy są długie i skomplikowane,

– problemy z wykonywaniem wielostopniowych poleceń,

– niskie osiągnięcia w nauce,

– problemy z zachowaniem,

– trudności w czytaniu, ortografii i ze słownictwem,

– zaburzona intonacja (mowa monotonna, cicha, albo odwrotnie bardzo szybka i zbyt głośna),

– nadmierne zwracanie uwagi na bodźce słuchowe, które nie są istotne,

– osłabiona pamięć słuchowa (na przykład trudności z zapamiętywaniem i/lub powtórzeniem usłyszanej informacji),

– trudności w nauce języków obcych.

Informację przygotowała:

Michalina Sarowska – pedagog/terapeuta

Skip to content