Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansen IAS

Pokaż wszystkie

Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansen IAS
dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu,
mówieniu i pisaniu

    Nawet osoby, które normalnie słyszą mogą mieć problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych z różnych przyczyn. Czynnikami, które mogą wpływać na powstanie problemów z centralnym przetwarzaniem słuchowym są:
•    częste zapalenia ucha środkowego,
•    częste sączkowanie uszu,

Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansen IAS
dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu,
mówieniu i pisaniu

    Nawet osoby, które normalnie słyszą mogą mieć problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych z różnych przyczyn. Czynnikami, które mogą wpływać na powstanie problemów z centralnym przetwarzaniem słuchowym są:
•    częste zapalenia ucha środkowego,
•    częste sączkowanie uszu,
•    genetyczne dyspozycje np. dysleksja,
•    wcześniactwo,
•    niedotlenienie w czasie porodu,
•    urazy głowy
    JIAS to skuteczna metoda pomocy osobom z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Kierowana jest do dzieci od około 3 roku życia, młodzieży oraz dorosłych, u których występują:
•    trudności w słuchaniu, mówieniu, pisaniu,
•    opóźniony rozwój mowy,
•    dysleksja,
•    ADHD,
•    zaburzenia koncentracji uwagi,
•    nadwrażliwość na dźwięki,
•    autyzm,
•    trudności w uczeniu się języków obcych,
•    szumy uszne i bóle migrenowe

    Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest:

•    dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków,
•    odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu, co jest istotne dla wielu dzieci np. z autyzmem,
•    w trakcje stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie,
•    koszty terapii rozłożone są w czasie
Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr K. Johansena została stworzona przez dr Kjelda Johansena – duńskiego nauczyciela i psychologa, dyrektora Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją. Stosowana  jest w wielu  krajach na świecie,  cieszy się  uznaniem w USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Austrii.

    W jaki sposób można poprawić ośrodkowe przetwarzanie bodźców słuchowych?

Jest to możliwe m.in. dzięki muzyce. Przychodzimy na świat z wykształconymi ośrodkami w mózgu, odbierającymi dźwięki muzyki. Już w łonie matki dzieci reagują na muzykę. Słuchając muzyki używamy obu półkul mózgu. Ta część mózgu, która odbiera tonację, bierze także udział w rozumieniu mowy. Dźwięk dociera do uszu, następnie do kory słuchowej                   w płatach skroniowych. Prawy płat skroniowy jest ważny do odbioru tonacji, melodii, rytmu. Lewa strona mózgu lepiej odbiera zmiany częstotliwości i natężenia dźwięku, zarówno w muzyce, jak i w słowach. Lewa półkula analizuje napływające informacje. Prawa – wspomaga integrowanie sygnałów muzycznych w jednolitą całość (http://logopeda.pl/Johansen… i słyszysz więcej, Zenobia Bogdanowska)

    Przebieg terapii

Program opiera się na szczegółowej diagnozie, która składa się z badania audiometrii tonalnej, lateralizacji oraz testach badających centralne zaburzenia przetwarzania słuchu.                 Na tej podstawie przygotowywany jest indywidualny program stymulacji słuchowej w formie przyjemnych dla ucha utworów muzycznych, które wystarczy słuchać codziennie przez 10 minut. Postępy w terapii kontrolowane są co 4 – 10 tygodni, za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Cały program stymulacji trwa około 6-18 miesięcy.  Każde dziecko otrzymuje indywidualny program, który najlepiej pasuje do jego możliwości słuchowych i możliwości do nauki.

Terapia słuchowa poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również:

•    Zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
•    Czytanie,
•    Rozumienie mowy,
•    Artykulację,
•    Komunikację,
•    Samoocenę,
•    Harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała,
•    Utrzymanie równowagi,
•    Koordynację ruchów,
•    Motorykę.
•    TERAPIA WSPOMAGA RÓWNIEŻ NAUKĘ JĘZYKÓW OBCYCH!  (Widoczne są efekty w nauce języków obcych: krótszy czas nauki, polepszenie akcentu, płynność wypowiedzi, poprawa rozumienia języka).

    Zasady słuchania Johansen CD?

•    10 minut codziennie, stały w ciągu dnia czas słuchania, w cichym spokojnym miejscu,
•    w czasie słuchania nie jemy, nie czytamy, nie oglądamy telewizji, nie rozmawiamy i nie gramy aktywnie w gry,
•     podczas trwania treningu nie słuchamy innej muzyki przez słuchawki,
•    słuchamy będąc zrelaksowanym – wiele dzieci chętnie słucha w łóżku, przy problemach z utrzymaniem uwagi może pomóc: malowanie, układanie łatwych puzzli, klocki Lego, plastelina, przytulanka.

Indywidualna Stymulacja Słuchu dr K. Johansena IAS
Kwestionariusz Wstępny

Zachęcamy do wykonania poniższego Kwestionariusza.
Jeśli większość odpowiedzi będzie na TAK- zapraszamy na dalszą diagnostykę!

1. Czy występowały częste infekcje ucha i/lub problemy ze słuchem? TAK NIE

2. Czy dziecka ma trudności ze słuchaniem przy znacznym natężeniu odgłosów
w tle? TAK NIE

3. Czy występują trudności ze zrozumieniem wypowiedzi ustnych, prosi o powtórzenie informacji? TAK NIE

4. Kiedy dziecko odpowiada na ustne pytania, czy robi to powoli z dużym wysiłkiem
(długo się zastanawia?) TAK NIE

5. Czy występuje nadwrażliwość na głośne dźwięki lub określone tony? TAK NIE

6. Czy zdarza się że dziecko nie rozumie ustnych wypowiedzi? TAK NIE

7. Czy dziecko mówi monotonnie, bez wyraźnej intonacji, nie umie utrzymać rytmu podczas mówienia? TAK NIE

8. Czy u dziecka wystąpiło opóźnienie rozwoju mowy lub zasób słów i znajomość gramatyki jest uboga? TAK NIE

9. Czy dziecko jest lub było poddawane terapii mowy? TAK NIE

10. Czy dziecko ma problemy w uczeniu się /zachowaniu w przedszkolu/szkole? TAK NIE

Prosimy zabrać wypełniony kwestionariusz na pierwszą wizytę.

Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej

         Integracja Sensoryczna (SI) to proces, w  którym mózg segreguje, rozpoznaje, interpretuje oraz łączy ze sobą informacje otrzymane ze wszystkich zmysłów.  U większości dzieci proces integracji sensorycznej przebiega w sposób naturalny, podczas aktywności typowych dla danego etapu rozwoju.  Sprawne działanie wszystkich systemów sensorycznych i procesów integracji wpływa na prawidłowy rozwój ruchowy, emocjonalny i poznawczy dziecka.  U niektórych dzieci proces integracji nie przebiega w sposób prawidłowy lub też rozwija się  w niewystarczającym stopniu. U tej grupy dzieci mogą pojawić się problemy w rozwoju, nauce, a nawet problemy  z zachowaniem.
        Rozpoczęcie terapii integracji sensorycznej (SI) poprzedzone jest dokładną diagnozą dziecka opartą na standaryzowanych technikach. Na podstawie przeprowadzonych badań i obserwacji zostają opracowywane indywidualne plany terapii. Rodzice otrzymują wskazówki terapeutyczne, które powinni realizować w domu. Terapia integracji sensorycznej ma postać ukierunkowanej zabawy.  Cel terapii skoncentrowany jest na poprawię integracji pomiędzy zmysłami w układzie nerwowym.

KWESTIONARIUSZ SENSOMOTORYCZNY

I. DOTYK
Przesadnie reaguje na niewielki ból    TAK:
Nie zwraca uwagi na drobne skaleczenia    TAK:
Lubi aktywności związane z brudzeniem się (malowanie palcami)    TAK:
Unika aktywności związanych z brudzeniem (lepienie w plastelinie)    TAK:
Nie lubi być niespodziewanie dotykany (lekko)    TAK:
Lubi być dotykany (uwielbia to, poszukuje tego)    TAK:
Poszukuje fizycznie agresywnego kontaktu (uderza w ludzi, ściany)    TAK:
Jest szczególnie łaskotliwy    TAK:
Unika używania dłoni do eksploracji dotykowej obiektów    TAK:
Preferuje pewne ubrania i/lub narzeka na metki,
mówi że niektóre ubrania drapią są za sztywne    TAK:

II. RÓWNOWAGA I RUCH
Pierwsza część pytań odnosi się do podwrażliwości, a druga do nadwrażliwości.
Ma słabą równowagę    TAK:
Ma lub miał duże problemy z nauką jazdy na rowerze    TAK:
Podpiera głowę podczas rysowania pisania    TAK:
Lubi kręcić się na karuzeli, krześle obrotowym    TAK:
Często huśta się na krześle lub przyjmuje pozycję głową do dołu    TAK:
Uwielbia huśtanie się na huśtawkach    TAK:
Uwielbia szybki ruch    TAK:

Wygląda na przerażone w przestrzeni (nie huśta się itp.)    TAK:
Unika szybkiego ruchu    TAK:
Ma chorobę lokomocyjną    TAK:
Lubi ruch który sam inicjuje nie lubi gdy ktoś nim porusz, huśta    TAK:
Nie lubi próbować nowych zadań ruchowych    TAK:
Nie lubi wysokości, boi się wspinać    TAK:

III. KOORDYNACJA
Ma problemy z manipulacją (cięcie, rysowanie, zapinanie)    TAK:
Jest niezgrabne ruchowo, często przewraca się    TAK:
Ma trudności z uczeniem się nowych aktywności ruchowych    TAK:
Ma trudności z różnicowaniem prawo – lewo (powyżej 7 r.ż)    TAK:
Nie trzyma kartki drugą ręką gdy pisze lub rysuje    TAK:
Źle trzyma ołówek    TAK:
Brzydko pisze, nie mieści się w liniach    TAK:
Nie potrafi wiązać sznurowadeł, miał trudności z nauczeniem się    TAK:
Ma trudności z posługiwaniem się sztućcami    TAK:
Ma trudności w łapaniu i/lub kopaniu piłki    TAK:

IV. NAPIĘCIE MIĘŚNI
Wygląda na rozluźnione, wiotkie    TAK:
Ma nieprawidłową postawę gdy siedzi lub stoi    TAK:
Zbyt mocno ściska przedmioty (np. ołówek)    TAK:
Zbyt lekko ściska przedmioty (np. ołówek)    TAK:
Szybko się męczy    TAK:
Unika zabaw i gier ruchowych    TAK:
Podpiera głowę podczas rysowania, pisania    TAK:
Raczej prowadzi siedzący tryb życia    TAK:
Jest niezgrabne ruchowo    TAK:
Ma trudności z podnoszeniem cięższych przedmiotów    TAK:

V. SŁUCH
Jest zirytowane, pobudzone lub zalęknione
w miejscach gdzie jest głośno    TAK:
Jest bardzo wrażliwe na dźwięki    TAK:
Trudno mu skupić uwagę w miejscu hałaśliwym    TAK:
Myli się wykonując polecenia słowne    TAK:
Potrzebuje powtarzania poleceń, wskazówek    TAK:
Myli podobne dźwiękowo słowa    TAK:
Zatyka uszy na niektóre dźwięki    TAK:
Lubi dziwne dźwięki, lubi powtarzać pewne dźwięki    TAK:
Mruczy, śpiewa, mówi do siebie podczas wykonywania zadania    TAK:
Unika zabawek, innych przedmiotów wydających dźwięki    TAK:

VI. WZROK
Nadwrażliwe na światło; woli światło rozproszone, półmrok    TAK:
Ma problemy z różnicowaniem kształtów    TAK:
Krótki okres fiksacji wzrokowej (skupienia wzroku na przedmiocie)    TAK:
Z trudnością śledzi poruszający się przedmiot, gubi go    TAK:
Często mruga, ma ból głowy, załzawione oczy po czytaniu    TAK:
Jest bardzo pobudzone gdy ma do czynienia
z wieloma bodźcami wzrokowymi    TAK:
Odmawia zasłaniania oczu, ograniczenia widzenia    TAK:
Odwraca litery, sylaby, słowa    TAK:
Ma problemy z przepisywaniem z tablicy, książki    TAK:
Mruży oczy podczas słonecznego dnia    TAK:

VII. WĘCH
Nadwrażliwe na pewne zapachy    TAK:
Ignoruje nawet ostre i nieprzyjemne zapachy    TAK:
Ma trudności z różnicowaniem zapachów    TAK:
Często zatyka nos mówiąc, że „śmierdzi”    TAK:
Nie je pokarmów bez wcześniejszego wąchania    TAK:
Nadwrażliwe na zapach perfum, mydła, wody kolońskiej    TAK:
Lubi wąchać różne rzeczy nie służące do jedzenia    TAK:
Lubi mocno doprawione pokarmy    TAK:
Preferuje pokarmy o łagodnym smaku    TAK:
Ma łatwy odruch wymiotny na wiele zapachów    TAK:

VIII. UWAGA I ZACHOWANIE
Jest nerwowe, pobudzone    TAK:
Jest impulsywne, wyrywa się zanim zakończymy instrukcję    TAK:
Ma problemy z organizacją zachowania, wykonywanych zadań    TAK:
Nie może dłużej skupić się na zadaniu    TAK:
Bardzo lubi biegać, skakać, jest ciągle w ruchu    TAK:
Szybko i łatwo pobudzone przez dźwięki, światło itd    TAK:
Niespokojne wówczas gdy trzeba być cicho i koncentrować się    TAK:
Łatwo przechodzi od płaczu do śmiechu    TAK:
Szybko się rozprasza    TAK:
Lubi biegać podskakiwać, być w ruchu    TAK:

SKALA                                                NORMA    RYZYKO     WYNIK:
DOTYK                                                   0-2        3-10
RÓWNOWAGA I RUCH: Podwrażliwość    0-2        3-7
RÓWNOWAGA I RUCH: Nadwrażliwość    0           1-6
KOORDYNACJA                                     0-3        4-10
NAPIĘCIE MIĘŚNI                                    0-2        3-10
SŁUCH                                                    0-2        3-10
WZROK                                                    0-3        4-10
WĘCH                                                    0-3        4-10
UWAGA I ZACHOWANIE                        0-2        3-10
Copyright Zbigniew Przyrowski

Prosimy zabrać wypełniony kwestionariusz na pierwszą wizytę.

Skip to content