Niedosłuch

Pokaż wszystkie
DROGA MAMO, DROGI TATO, PAMIĘTAJCIE, ŻE:

Niedosłuch (ubytek słuchu) to uszkodzenie narządu słuchu, które utrudnia lub uniemożliwia prawidłową komunikację.

Każda wada słuchu, która nie zostaje wykryta i nie będzie leczona może doprowadzić do trudności w mówieniu, w uczeniu się a zdolne dziecko będzie postrzegane jako „mało bystre”.

Reagujmy, gdy:
– w okresie noworodkowym dziecko nie wzdryga się na nagły silny hałas,
– grucha przez kilka pierwszych miesięcy życia, a potem przestaje wydawać dźwięki mowy,
– w wieku 12 miesięcy nie mówi kilku prostych słów, np. mama, baba, tata,
– nie odpowiada na pytania, ma problemy z nauką, koncentracją uwagi,
– nastawia radio, telewizję bardzo głośno,
– narzeka na ból, dzwonienie w uszach.

Niektóre przyczyny uszkodzenia słuchu:
– wcześniactwo,
– przebycie przez matkę w ciąży różyczki, cytomegalii,
– powikłania okołoporodowe,
– przebyte zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych,
– częste zapalenia uszu,
– wady wrodzone, zespoły genetyczne,
– ból lub dzwonienie w uszach.

Słuch dziecka powinien być testowany w każdym wieku.
Jeśli masz wątpliwości co do rozwoju słuchu i mowy swojego dziecka
– udaj się do logopedy, lekarza pierwszego kontaktu
i poproś o skierowanie na badanie słuchu.

Opracowała:
logopeda mgr Beata Włodarczyk
Skip to content