Artykuły

31 maja, 2024

Rola nauczyciela wspomagającego w dostosowaniu sprawdzianów do potrzeb uczniów z zespołem Aspergera i autyzmem

Rola nauczyciela wspomagającego w dostosowaniu sprawdzianów do potrzeb uczniów z zespołem Aspergera i autyzmem Nauczyciel wspomagający (zw. też współorganizującym) jest zatrudniany w celu współorganizowania kształcenia uczniów […]
31 maja, 2024

Ortotropia

Ortotropia, inaczej ortodoncja posturalna, jest metodą ortodontycznego leczenia wczesnego. Jej istotę stanowi przyczynowe leczenie wczesne wad zgryzu i deformacji czaszkowo- twarzowych, czyli leczenie dzieci w okresie […]
8 grudnia, 2023

Czym są odruchy i jaką rolę odgrywają?

Czym są odruchy i jaką rolę odgrywają? Każde prawidłowo rozwijające się dziecko wyposażone jest w pewien rodzaj biologicznego programu, ,,pakiet startowy”, którego celem jest w pierwszej […]
25 maja, 2023

Onomatopeje- tra-ta-ta-ta, hau, bum, bum…

Onomatopeje są pierwszymi naturalnymi słowami dziecka powiązanymi z określonym znaczeniem. Wyrażają w sposób naturalny otaczające zjawiska słuchowe. Ćwiczą cały aparat mowy, a wiec oddychanie, fonację ( […]
Skip to content