Informacja o warunkach i zasadach prowadzenia badań

Pokaż wszystkie

Drodzy Rodzice, Opiekunowie!

W celu zwiększenia bezpieczeństwa klientów Poradni – dzieci i ich rodziców oraz jej pracowników, wprowadzone zostały pewne zmiany w warunkach i zasadach prowadzenia badań diagnostycznych:

1.Poradnia nie przyjmuje klientów bez wcześniejszego umówienia terminu spotkania,

2. Wnioski na diagnozę analizuje i umawia specjalista/diagnosta pod kątem pilności, konieczności itp.. Podczas umawiania wizyty ( drogą telefoniczną) przeprowadzony zostanie wywiad epidemiologiczny, ukierunkowany na określenie stanu zdrowia dziecka i osób, z którymi pozostaje ono w kontakcie,

3. Ponownie przeprowadzany będzie on bezpośrednio przed spotkaniem diagnostycznym,

4. Pierwszeństwo mają wnioski dotyczące orzeczeń, opinii WWRD, odroczenia obowiązku szkolnego lub inne – zgodnie z analizą specjalistów Poradni,

5. Na diagnozę przyjmowane są dzieci zdrowe, nie objęte kwarantanną, nie mające kontaktu z osobami, które są chore bądź przebywają w kwarantannie,

6. Zaleca się, aby na spotkanie z dzieckiem przychodziła tylko jedna osoba – rodzic bądź opiekun prawny,

7. Przy wejściu do budynku prowadzony jest pomiar temperatury klientom termometrem bezdotykowym,

8. Zarówno rodzic, jak i dziecko, przed wejściem do gabinetu, są zobowiązani do dezynfekowania rąk,

9. Zgłaszane na diagnozę dziecko powinno być zaopatrzone w maseczkę, rękawiczki jednorazowe, przyborami szkolnymi (długopis, ołówek, kredki, nożyczki)

10. Zalecane jest, aby dzieci nie przynosiły do Poradni własnych zabawek itp.,

11. Rodzic i diagnosta korzystają z maseczek lub przyłbic zgodnie z przepisami i utrzymują bezpieczny dystans w trakcie rozmowy,

12. Dziecko podczas badania pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica.

13. Podczas badania zaleca się aby rodzić nie pozostawał na terenie Poradni.

14. Omówienie wyników badań może być przeprowadzone podczas bezpośredniego kontaktu z diagnostą lub telefonicznie ( w zależności od aktualnej sytuacji epidemilogicznej a także od ogólnej ilości osób przebywającej w Poradni)

15. Niewyrażenie zgody ( na warunki badania, stosowanie środków ochronnych) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.

Skip to content