Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów z poradni

Pokaż wszystkie

Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów z poradni

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem
  SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

 3. Do poradni może przyjść uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 4. W poradni zostaje wyznaczona przestrzeń wspólna, do której mają prawo wejść rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/z poradni.

 5. Opiekunowie odprowadzający i przyprowadzający uczniów mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej poradni, zachowując zasady:

  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

  • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi musi wynosić minimum 1,5 m,

  • dystans od pracowników poradni musi wynosić minimum 1,5 m,

  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 1. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

 2. Wszystkim wchodzącym do budynku poradni należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

 3. Przy wejściu do budynku placówki należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.

Skip to content