Biblioteka Pedagogiczna – Nowości 2014

Pokaż wszystkie

Nowości Biblioteki Pedagogicznej w Pajęcznie
grudzień 2014

1. Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne : dla dzieci 6-9 letnich / Małgorzata Barańska.- Wyd. 3.- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012.
2. Zawodowa miłość : o opiece nad dziećmi w pogotowiach rodzinnych / Jan Basiaga- Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2014

3. Zdrowie i kultura fizyczna na przestrzeni dziejów / Janusz Bielski, Ewa Blada.- Wyd. 2.- Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014.

4. Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne / Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik.- Wyd. 6.- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012.

5. Internet dla seniora : praktyczny poradnik dla stawiających pierwsze kroki w sieci / Tomasz Bonek, Marta Smaga.- Warszawa : Wolters Kluwer, 2014.

6. Młodzież akademicka a kariera zawodowa / Agnieszka Cybal-Michalska.- Kraków : Oficyna Wydawnicza ”Impuls”, 2013. -ISBN 978-83-7850-408-5

7. Opowieść wigilijna / Karol Dickens ; tł. Magdalena Machay ; il. Alicja Rybicka ; [oprac. Agnieszka Sabak].- Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, 2010. -(Lektura Dobrze Opracowana : szkoła podstawowa.).

8. Dziecko w świecie literatury i życiu współczesnym / Bronisława Dymara, Ewa Ogrodzka-Mazur.- Wyd. 2.- Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014. -(Nauczyciele – Nauczycielom ; t. 22.)

9. Prawo pracy / Ludwik Florek.- Wyd. 15 zm. i zaktual.- Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013.
(Podręczniki Prawnicze.)

10. Geografia ekonomiczna / red. nauk. Kazimierz Kuciński.- Wyd. 2. uaktualnione.- Warszawa : Wolters Kluwer, 2013.
11. Muzykoterapia dzieci agresywnych / Diana Gulińska-Grzeluszka.- Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. -ISBN 978-83-7405-474-4

12. Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza : podstawy fizykochemiczne / Mariusz Holtzer.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
13. Samorząd terytorialny : podstawy ustroju i działalności / Hubert Izdebski.- Wyd. 3.- Warszawa : LexisNexis, 2014. -(Podręczniki LexisNexis : Prawo i postępowanie administracyjne)

14. Domy pomocy społecznej : organizacja i funkcjonowanie / Anna Jacek, Emilia Sarnacka, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz.- Warszawa : Difin, 2014

15. Dobre wychowanie / Beata Jacewicz ; [oprac. graf. Magdalena Ałtunin].- Poznań : Ibis, 2013.

16. Leksykon resocjalizacji / Anetta Jaworska.- Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012.

17. Powiat : przestrzeń władzy publicznej / Konrad Koc.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013.
(Samorząd Terytorialny w XXI Wieku).

18. Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod red. nauk. Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz.- Wyd. 2.- Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014

19. Wprowadzenie do muzykoterapii / Ludwika Konieczna-Nowak.- Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013.

20. Pedagogika resocjalizacyjna : w stronę działań kreujących / Marek Konopczyński.- Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls” ; Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, 2014.

21. Gnój / Wojciech Kuczok- Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, cop. 2013. wraz audiobookiem

22. Kryminologia / Małgorzata Kuć.- Wyd. 2- Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013.
(Skrypty Becka.)

23. O SOS Wioskach Dziecięcych / Mieczysław Łobocki.- Kraków : „Impuls”, 2011.

24. Spawanie gazowe i cięcie tlenowe : podręcznik dla spawaczy i personelu spawalniczego / Jerzy Mizerski- Warszawa : Wydawnictwo REA : Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego, 2014.

25. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny : zakres dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach.- Gdańsk : „Harmonia”, 2013.

26. Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo : teoria i badania / Piotr Pawlak.- Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013.

27. Prawo finansowe / red. Henryk Dzwonkowski, Jolanta Gliniecka.- Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013.

28. Prawo podatkowe / red. Henryk Dzwonkowski ; poszczególne rozdz. oprac. A. Buczek [et al.].- Wyd. 2.- Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013.
(Podręczniki Prawnicze.)

29. Psychologia wychowawcza. [T.] 1 / Maria Przetacznik-Gierowska, Ziemowit Włodarski.- Wyd. 7, 2 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014

30. Psychologia wychowawcza. [T.] 2 / Maria Przetacznik-Gierowska, Ziemowit Włodarski.- Wyd. 7, 2 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.

31. Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci w wieku 10-12 lat / Renata Zofia Rutkowska.- Wyd. 4.- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013.

32. Pedagogika muzyki : teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycznego / Wiesława Aleksandra Sacher.- Kraków : „Impuls”, 2012.

33. Oskar i pani Róża / Eric-Emmanuel Schmitt ; tł. Barbara Grzegorzewska.- Wyd. 2.- Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2011.
(Znak Litera Nova.)

34. Gry i zabawy we wczesnej interwencji : ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego / Barbara Sher ; przekł. Emilia Bochenek.- Wyd. 2.- Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013. (Biblioteka SI.)

35. Zarządzanie personelem w małej firmie / Małgorzata Sidor-Rządkowska.- Wyd. 2. uaktualnione i rozsz.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010.

36. Psychologia starzenia się i starości / Stanisława Steuden.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
37. Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Jolanta M. Szaban- Warszawa : Difin SA, 2013.

38. Czy moje dziecko mówi poprawnie : poradnik logopedyczny / Katarzyna Wnukowska.- Gdańsk : „Harmonia”, 2010.

39. Współczesne systemy motywacyjne : teoria i praktyka / Jacek Woźniak.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. (Wydawnictwa Profesjonalne PWN. HR.)

40. Osoba głęboko upośledzona umysłowo w systemie edukacji : analiza porównawcza zajęć rewalidacyjno-wychowawczych / Sylwia Wrona.- [Wyd. 2].- Kraków : „Impuls”, 2012.

41. Tworzenie więzi poprzez integrację sensoryczną / Ellen Yack, Paula Aquilla, Shirley Sutton ; przekł. Anna Zbróg.- Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014.
( Biblioteka SI)

42. Praca magisterska, licencjat : krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej : poradnik / Radosław Zenderowski.- Wyd. 7.- Warszawa : CeDeWu, 201

Wykaz nowości Biblioteki Pedagogicznej w Pajęcznie
z dziedziny pedagogiki, psychologii
i nauk pokrewnych

1. Arteterapia : szczęśliwy świat tworzenia : materiały metodyczne do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w szkołach podstawowych i gimnazjach, w placówkach szkolno-wychowawczych szkolnictwa specjalnego, w świetlicach szkolnych i terapeutycznych, na koloniach, obozach i wycieczkach / Alina Arciszewska-Binnebesel.- [Wyd. 4 (wyd. 1 w Wydawnictwie Harmonia)].- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014. Sygnatura: 22285

2. 12 zasad skutecznej edukacji Czyli jak uczyć, żeby nauczyć / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak.- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. Sygnatura: 22282

3. Niepełnosprawność intelektualna : diagnozowanie, edukacja i wychowanie / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska.- Gdańsk : Harmonia Universalis, 2011.-(Terapia, Diagnoza, Zaburzenia.)
Sygnatura: 22312

4. Audiowizualne doświadczanie świata : kontekst międzypokoleniowy / Krzysztof Czykier.- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014. Sygnatura: 22287

5. Dzieciństwo we współczesnej Polsce : charakter przemian / pod red. nauk. Beaty Łaciak.- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak” Jacek Śnieciński, cop. 2013. Sygnatura: 22296

6. Edukacja w obliczu przemian społecznych / Iryna Surina [et al.].- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2013. Sygnatura: 22297

7. Praca socjalna : teorie i metody : podręcznik akademicki / Mel Gray, Stephen A. Webb ; red. nauk. Jerzy Szmagalski ; [tł. Barbara Maliszewska].- Wyd. 1, 1 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Sygnatura: 22315

8. Samobójstwa : dlaczego teraz? / Maria Jarosz.- Wyd. 3., zm.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Sygnatura: 22323

9. Słownik pedagogiki specjalnej / Małgorzata Kupisiewicz ; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.- Wyd. 1, 1 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
Sygnatura: 22324-Czyt.

10. Rodzina w kryzysie : studium resocjalizacyjne / Beata Maria Nowak.- Wyd. 1, 3 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Sygnatura: 22322

11. Psychologia rodziny / red. nauk. Iwona Janicka, Hanna Liberska.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. Sygnatura: 22318

12. Psychologia zdolności : współczesne kierunki badań / red. nauk. Andrzej E. Sękowski.- Wyd. 1, 2 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Sygnatura: 22320

13. Dyslektyczne ucho : zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją : zeszyt ćwiczeń dla ucznia / Elżbieta Szymankiewicz ; [il. Agata Półtorak].- Wyd. 4- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013. Sygnatura: 22295

14. Dyslektyczne ucho : zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją : książka dla nauczyciela / Elżbieta Szymankiewicz.- Wyd. 4.- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014. Sygnatura: 22294

15. Co wciąga twoje dziecko? / Małgorzata Więczkowska.- Kraków : Wydawnictwo M, 2012.
Sygnatura: 22293

16. Biblioteki w nowym otoczeniu = Libraries the new environment / Jacek Wojciechowski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.- Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014. Sygnatura: 22291

17. Aspiracje życiowe młodzieży w środowisku kulturowo zróżnicowanym / Anna Zawada.- Kraków, Katowice : „Impuls”, 2013. Sygnatura: 22286
Oprac. W. Cytarzyńska-Sygidus (styczeń 2015 r.)

Nowości książkowe Biblioteki Pedagogicznej
w Pajęcznie
z różnych dziedzin wiedzy

1. Bezpieczeństwo Polski : współczesne wyzwania / pod red. Sebastiana Wojciechowskiego i Anny Potyrały.- Warszawa : Difin, 2014. Sygnatura: 22289

2. Bezpieczne korzystanie z internetu / [aut. Przemysław Dziak et al.].- Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cop. 2012. Sygnatura: 22290

3. Fizjologia sportu / K. Birch, D. MacLaren, K. George ; przekł. Joanna Gromadzka-Ostrowska [et al.].- Wyd. 1, 4 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.(Krótkie Wykłady.) Sygnatura: 22309

4. Bankowość elektroniczna w Polsce / Artur Borcuch.- Wyd. 2. zm.- Warszawa : CeDeWu, 2012. Sygnatura: 22288

5. Logistyka międzynarodowa : aktualne trendy rozwoju, najnowsze wyniki badań, sprawdzone metody zarządzania / Elżbieta Gołembska.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. Sygnatura: 22310

6. Idź ze mną / Jan Paweł II ; [wybór i oprac. Kamil Frączek].- Kraków : Wydawnictwo M, cop. 2014. Sygnatura: 22301

7. Do rodaków ; Testament / Jan Paweł II.- Wrocław : Robomatic, 2005.(Katedra)
Sygnatura: 22303

8. Encykliki Ojca Świętego bł. Jana Pawła II / [indeks Mariola Chaberka].- Kraków : Dom Wydawniczy Rafael : Wydawnictwo AA, [2011]. Sygnatura: 22298

9. Nie lękajcie się / [Jan Paweł II ; wybór i oprac. tekstów Malwina Błażejczak].- Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech, cop. 2014.
Sygnatura: 22311

10. Igły : polskie agentki, które zmieniły historię / Marek Łuszczyna.- Warszawa : Dom Wydawniczy PWN, 2013. Sygnatura: 22302

11. Fizjologia człowieka / Daniel McLaughlin, Jonathan Stamford, David White ; tł. Joanna Gromadzka-Ostrowska, Ewa Fürstenberg, Danuta Rosołowska-Huszcz.- Wyd. 1, dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.(Krótkie Wykłady) Sygnatura: 22308

12. Prawo finansowe w pigułce : szybko, zwięźle i na temat / [wykorzystano materiały aut. Agnieszka Mikos-Sitek, Piotr Zapadka].- Wyd. 2. Stan prawny na styczeń 2015.- Warszawa : Wydawnictwo C.H Beck, 2015. Sygnatura: 22316

13. Kinezyterapia / Kazimiera Milanowska- Wyd. 6 (dodruk).- Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2014 Sygnatura: 22306

14. Obserwator : pogranicze polsko-ukraińskie w krwawych latach 1939-1947 : pożogi, ucieczki, przesiedlenia, echa Wołynia / Józef Mroczkowski ; [red. Aleksandra Janiszewska].- Warszawa : Ośrodek Karta : Dom Wydawniczy PWN, 2013. – (Karty Historii.) Sygnatura: 22314

15. Jan Paweł II : kronika życia i pontyfikatu / Andrzej Nowak.- [Kraków] : Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński ; Ożarów Mazowiecki : Firma Księgarska Olesiejuk, cop. 2014.
Sygnatura: 22304

16. Prawo spadkowe / Elżbieta Skowrońska-Bocian.- Wyd. 10 rozsz. i zaktualizowane.- Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014.(Podręczniki Prawnicze.) Sygnatura: 22317

17. Pyszne na każdą okazję / Anna Starmach.- Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2014. (Znak Litera Nova.) Sygnatura: 22321

18. Jan Paweł II Święty / Robert Szybiński.- Warszawa : Arystoteles, 2014.Sygnatura: 22305

19. Biznesplan po polsku / Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski, Jacek Wójcik.- Wyd. 2., (dodr.).- Warszawa : CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, 2014. Sygnatura: 22292

20. Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce / Andrzej Warmiński.- Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2013. Sygnatura: 22283

21. Archetypy świata dziecięcego : światy wyobraźni w narracjach dzieci / Anna Wasilewska.- Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013. Sygnatura: 22284

22. Święty Jan Paweł II : historia życia / Joanna Wilkońska.- Wyd. uzup.- Kraków : Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici, 2014. Sygnatura: 22325
Oprac. W. Cytarzyńska-Sygidus (styczeń 2015)

Nowości książkowe Biblioteki Pedagogicznej
w Pajęcznie
z literatury pięknej i innej

1. Korona śniegu i krwi / Elżbieta Cherezińska.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2012.
Sygnatura: 22307

2. Niewidzialna korona / Elżbieta Cherezińska.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2014.
Sygnatura: 22313

3. Igły : polskie agentki, które zmieniły historię / Marek Łuszczyna.- Warszawa : Dom Wydawniczy PWN, 2013.
Sygnatura: 22302

4. Gniew / Zygmunt Miłoszewski- Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, 2014.
(Mroczna Seria)
Sygnatura: 22299

5. Zagubiona dzielnica / Patrick Modiano ; przeł. Wiktor Dłuski.- Wyd. 2.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2014.
Sygnatura: 22326

6. Obserwator : pogranicze polsko-ukraińskie w krwawych latach 1939-1947 : pożogi, ucieczki, przesiedlenia, echa Wołynia / Józef Mroczkowski ; [red. Aleksandra Janiszewska].- Warszawa : Ośrodek Karta : Dom Wydawniczy PWN, 2013.
(Karty Historii.)
(Literatura Faktu PWN.)
Sygnatura: 22314

7. Pyszne na każdą okazję / Anna Starmach.- Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2014.
(Znak Litera Nova.)
Sygnatura: 22321
oprac. W. Cytarzyńska-Sygidus (styczeń 2015)

Nowości Biblioteki Pedagogicznej w Pajęcznie (11.2014)

1. Biomechanika kliniczna : podręcznik dla studentów medycyny i fizjoterapii / Janusz Wiesław Błaszczyk.- Wyd. 1, 5 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2014. Sygnatura: 22227

2. Instytucje bezpieczeństwa narodowego / red. Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik.- Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012.(Skrypty Becka.) Sygnatura: 22230

3. Domy pomocy społecznej : organizacja i funkcjonowanie / Anna Jacek, Emilia Sarnacka, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz.- Warszawa : Difin, 2014.
Sygnatura: 22229

4. Chemia ogólna : cząsteczki, materia, reakcje / Loretta Jones, Peter Atkins ; z ang. tł. Jerzy Kuryłowicz.- Wyd. 1, 3 dodr.- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2014.
Sygnatura: 22228

5. Zarys teorii postępowania administracyjnego / Zbigniew Kmieciak.- Stan prawny na 31 maja 2014 r.- Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Sygnatura: 22236

6. Marketing : dla małych i średnich przedsiębiorstw / Björn Lundén i Ulf Svensson; przetł. i oprac. Bratumiła Pawłowska.- Wyd. 5.- Gdańsk : BL Info Polska, 2014.
Sygnatura: 22231

7. Anatomia i fizjologia człowieka / Aleksander Michajlik, Witold Ramotowski.- Wyd. 5 popr. i uzup., 5 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009.
Sygnatura: 22226

8. Akademicki zbiór zadań z chemii ogólnej / Krzysztof M. Pazdro, Anna Rola-Noworyta.- Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, cop. 2013
Sygnatura: 22225

9. Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie / red. nauk. Małgorzata Stahl ; aut. [i in.] Zofia Duniewska.- Wyd. 5.- Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013. Sygnatura: 22089, 22232

10. Ruch rozwijający dla dzieci / Weronika Sherborne ; z ang. przeł. Marcin Bogdanowicz ; red. nauk. przekładu Bożena Kisiel, Marta Bogdanowicz.- Wyd. 2, 7 dodr.- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2012. – (Terapia) Sygnatura: 22016, 22234

11. Prekariat : nowa niebezpieczna klasa / Guy Standing ; tł. Krzysztof Czarnecki, Paweł Kaczmarski, Mateusz Karolak ; red. nauk. Maciej Szlinder ; sł. wstępne Jacek Żakowski.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. Sygnatura: 22233
Książka Guya Standinga to opis powstającej grupy społecznej ludzi pozbawionych podstawowych zabezpieczeń socjalnych czy chociażby nadziei na stałość zatrudnienia. Ich frustracja i towarzyszący codziennej egzystencji lęk czynią ich „niebezpieczną klasą” – pozbawieni głosu i reprezentacji stają się często podatni na skrajne hasła polityczne. Standing nie ogranicza się tylko do diagnozy zagrożeń, lecz kreśli również wizję społeczeństwa, którego podstawy – w rodzaju powszechnego dochodu gwarantowanego – umożliwiłyby walkę z nowymi formami społecznego i ekonomicznego wykluczenia.
Prekariat to wszyscy ci, którzy są niepewni swojego jutra – od zatrudnionych na „umowy śmieciowe” młodych ludzi w gospodarkach rozwiniętych po prekarnych pracowników w chińskich fabrykach. Prekariuszami stają się dzisiaj zarówno osoby dopiero wchodzące na rynek pracy, jak i pracownicy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, kobiety i mężczyźni, imigranci oraz miejscowi.

12. System ubezpieczeń społecznych : zagadnienia podstawowe / Zofia Kluszczyńska [et al.] ; pod red. Grażyny Szpor.- Wyd. 7.- Warszawa : LexisNexis Polska, 2013.
Sygnatura: 22235

13. Administracja rządowa i samorządowa w Polsce / Eugeniusz Zieliński ; Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna.- Warszawa : Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2013. Sygnatura: 22224

oprac. Wiesława Cytarzyńska-Sygidus listopad 2014

Skip to content