SLI – informacje dla nauczycieli

Pokaż wszystkie

PAMIĘTAJ !!!
Uczeń prawidłowo słyszy…
Uczeń ma prawidłowy rozwój umysłowy…
Nie występują zaburzenia psychiczne ani neurologiczne…
A JEDNAK MA TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ I POROZUMIEWANIU – TO MOŻE BYĆ SLI!

Jeśli zauważysz, że któryś z Twoich uczniów z trudem uczy się poprzez słuchanie, trudno mu zrozumieć mowę, nie wypowiada się pełnymi zdaniami, popełnia błędy gramatyczne, zapomina słów, ma poważne trudności w pisaniu i czytaniu, ale potrafi zaskoczyć Cię wiedzą i umiejętnościami często wykraczającymi poza materiał szkolny, to może być właśnie uczeń ze specyficznym zaburzeniem językowym.
Okaż mu cierpliwość i wyrozumiałość i dostosuj metody uczenia do jego możliwości. Pomożesz mu w ten sposób odnaleźć się w szkole i życiu.

Język jest kluczowy w procesie uczenia się oraz w codziennym życiu. Pomaga nam wykonywać zwykłe czynności, a także kształtować relacje z innymi ludźmi.
Dobre opanowanie mowy i języka jest kluczowe w procesie uczenia się, a uczeń ze specyficznym zaburzeniem językowym ma trudności zarówno w komunikowaniu się, jak i uczeniu.
Poznaj zainteresowania, zdolności i możliwości ucznia. Pasje, talenty, hobby ucznia, jego wiedza na tematy niezwiązane z programem nauczania to potencjał, który warto rozwijać i doceniać.
Im lepiej poznasz ucznia, tym łatwiej będzie dostosować wymagania szkolne do jego potrzeb i możliwości.

Co możesz zrobić?

 1. Pomagaj w zrozumieniu polecenia – upewnij się, że uczeń wie, czego oczekujesz.
 2. Mów krótko, wyraźnie, robiąc pauzy i akcentując najważniejsze treści.
 3. Unikaj idiomów, metafor, wyrażeń wieloznacznych czy ironii.
 4. Zastosuj różnorodne pomoce wizualne, na przykład ilustracje, wykresy, makiety itp.
 5. Daj uczniowi więcej czasu na zrozumienie zadania i na sformułowanie odpowiedzi.
 6. Skupiaj się na tym, co uczeń ma do powiedzenia, a nie na tym, w jaki sposób to wypowiada.
 7. Nie obniżaj oceny za błędy stylistyczne, gramatyczne, artykulacyjne i nieadekwatne używanie wyrazów.
 8. Nie wymagaj głośnego wypowiadania się lub czytania przy klasie.
 9. Pozwól uczniowi iść własną drogą do rozwiązania zadania.
 10. Doceniaj wysiłek ucznia, wspieraj i motywuj do pokonywania trudności.
 11. Zachęcaj innych nauczycieli do podobnych działań.

Źródło: epedagogika.pl

Skip to content