Co to znaczy być dobrym rodzicem. Zasady prawidłowgo kontaktu z dzieckiem.

Pokaż wszystkie

Co to znaczy być dobrym rodzicem zasady prawidłowego kontaktu z dzieckiem materiał edukacyjny dla rodziców

opracowanie: Wioletta Jasny, psycholog

Motto: „żeby ich życie nie przypominało wyścigu o pieniądze, lecz żeby widzieli nas w swoim życiu, a nie żebyśmy byli gdzieś obok…”
Tak widzą rolę rodziców dzieci (zapytano o to ok.300 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w debacie młodzieżowej przeprowadzonej w woj. łódzkim). Ci sami młodzi ludzie poproszeni byli także o wypracowanie nietypowej „księgi życzeń” odnośnie swoich rodziców. Oto jej kluczowe „rozdziały”:
Najważniejsze zalety rodziców:
Troskliwość, opiekuńczość
Wsparcie w trudnych sytuacjach
Odpowiedzialność
Miłość

Najważniejsze wady rodziców:
Nadmierna opiekuńczość i ingerencja
Nieufność
Nałogi

Czego dzieci oczekują od ojca:
Więcej czasu dla mnie
Bycia autorytetem, wzorem
Oparcia, poczucia bezpieczeństwa
Tolerancji
Poczucia humoru
Rezygnacji z nałogów
Szacunku

Czego dzieci oczekują od matki:
Ciepła, czułości, miłości
Wyrozumiałości
Wysłuchania zwierzeń
Wsparcia
Zaufania
Koleżeństwa
I żeby nie krzyczała

Być rodzicami nie jest łatwo.
Jeśli jednak rozumie się i pamięta, że okres dorastania jest tak samo trudny dla rodziców, jak i dla dziecka – to połowa sukcesu.

Stawiamy dziecku
drogowskazy,
aby mogło bezpiecznie dorastać.
Stawianie ograniczeń wymaga jednak od rodziców zaangażowania i traktowania poważnie wprowadzanych zasad. Tylko wtedy mają one sens i działają.
Najważniejsze zasady dobrego wychowywania
bądź przykładem
wymagaj, ale stawiaj warunki możliwe do spełnienia
bądź konsekwentny
poznaj przyjaciół i znajomych dziecka
szanuj prawo dziecka do własnych opinii, wyborów
nie bądź nadmiernie opiekuńczy
określ jasno zasady
ucz jak przezwyciężać trudności

Im lepszy mamy kontakt z dzieckiem, tym łatwiej ustrzeżemy je przed zagrożeniami i wychowamy  na szczęśliwego Dorosłego.

Rozmowa jest podstawą dobrych kontaktów z dzieckiem, a podstawą  rozmowy  jest uważne  słuchanie.

im częściej rozmawiasz z dzieckiem, tym lepiej poznajesz jego świat
w żadnym wypadku nie bagatelizuj jego problemów
nie umniejszaj także wagi jego sukcesów
dostrzegaj sygnały, że dziecko Cię potrzebuje
stwarzaj warunki do luźnej, naturalnej rozmowy
nie zmieniaj rozmowy w przesłuchanie
rozmowa jest wymianą – mów też o sobie, Twoich aktualnych sprawach, radościach
wspominaj swoje dzieciństwo, dorastanie
nie unikaj żadnego tematu

Gdy coś się psuje,czyli jak poprawić kontakt z dzieckiem

jeśli chcesz wprowadzić zmiany – powiedz o tym dziecku
wyjaśnij mu dlaczego i poproś o współpracę
jeśli dotychczasowe próby nie powiodły się, podejmij nowe działania
nigdy nie rezygnuj z bliskości

Każdy  odczuwa emocje, pragnienia, przeżywa niepowodzenia i frustracje. Dziecko  ma jednak mniej doświadczeń życiowych niż dorosły, a co za tym idzie – mniej narzędzi, aby się z nimi uporać. Jedno jest pewne – bacznie nas obserwuje i naśladuje.

I tu warto zacytować najmądrzejszego pedagoga, Janusza Korczaka:
Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz,
Jeśli nie wie – wytłumacz,
Jeśli nie może – pomóż.

5 zakazów Korczaka:
1. nie bij
2. nie zawstydzaj
3. nie strasz
4. nie krzycz
5. nie lekceważ

5 nakazów Korczaka:
1. pocałuj
2. przytul
3. pochwal
4. posłuchaj
5. pociesz

Korczak wyjaśniając znaczenie zasady podmiotowości w procesie wychowania dzieci wyznał: „Dla wykroczeń i uchybień wystarczy cierpliwa, życzliwa wyrozumiałość, występnym potrzebna jest miłość”.
Tylko taki  Wychowawca , który „(…)nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje” osiągnie prawdziwy sukces wychowawczy.

Opracowanie: Wioletta Jasny

Skip to content