Poznajemy nasze emocje

Pokaż wszystkie

POZNAJEMY NASZE EMOCJE. Wiek 5-7 lat

Cykl zajęć edukacyjnych.

Cel główne: edukacja emocjonalna

Cele pośrednie: uczeń potrafi odpowiednio nazywać swoje emocje, potrafi określić czy odczuwa on złe czy dobre emocje, potrafi odpowiednio radzić sobie w przypadku występowania silnych emocji.

Formy pracy: zajęcia grupowe.

Przebieg spotkań:

SPOTKANIE PIERWSZE:

 1. Cele spotkania:

 1. Zapoznanie się z dziećmi.

 2. wstępne określenie ich wiedzy na temat emocji.

 3. Określenie ich chęci do współpracy.

2. Przebieg spotkania:

 1. Przedstawiamy się dzieciom oraz wyjaśniamy krótko o czym będziemy się uczyć (o emocjach).

 2. Siadamy w kręgu i rozpoczynamy zabawę aby lepiej poznać imiona dzieci. Każdy się przedstawia i jeśli chce mówi coś o sobie, każde dziecko dostaje karteczkę z imieniem.

 3. Zabawa jak się dziś czuje: Każdy w kręgu ma za zadanie powiedzieć jak się czuje w danym momencie i z jakiego powodu.

 4. Zabawa z lustrem, dziecko patrzy na swoją twarz w lustrze i próbuje pokazać różne emocje oraz je nazwać

 5. Pożegnanie w kręgu, każde dziecko, jeśli tylko ma ochotę może podzielić się z resztą tym jak się bawił i jak się czuł podczas zajęć.

SPOTKANIE DRUGIE: Radość. Co to takiego i co sprawia, że ją czujemy.

 1. Cele spotkania:

 1. Rozpoznawanie i nazywanie swoich pozytywnych emocji.

 2. Nauka różnych sposobów wyrażania swoich emocji (mimika, ruchy ciała, słowa)

 3. Nauka sposobów wywoływania emocji pozytywnych u siebie, swoich bliskich oraz rówieśników.

 4. Nauka nazywania sytuacji wywołującej u dziecka radość.

 5. Rozpoznawanie emocji u sowich kolegów.

 1. Przebieg spotkania:

 1. Powitanie z dziećmi: Dzieci siadają w kręgu, poprzez zabawę ,,wodne emocje” opowiadają jak się dziś czują, w zabawie chodzi o to że w środku kręgu stoi miska z wodą, do miski podchodzą kolejno dzieci i ruchem ręki wyrażają jak się dziś czują, reszta dzieci musi odgadnąć jaką emocje pokazuje kolega/koleżanka.

 2. Pogadanka z dziećmi, pytanie czym według nich są emocje pozytywne i co je wywołuje.

 3. Oglądanie wcześniej przygotowanych obrazków przedstawiających emocje na ludzkich twarzach i rozpoznawanie przez dzieci tych, na których przedstawiona jest radość.

 4. Zabawa ruchowa: Dzieci spontanicznie wykonują taniec w rytm muzyki, który ma wyrażać ich radość.

 5. Odpowiedzenie na pytanie ,,Co wywołuje u Ciebie radość?” na pytanie można opowiedzieć słownie lub narysować coś co wywołuje radość i opowiedzieć o rysunku.

 6. Pożegnanie z dziećmi. Każdy jeśli ma ochotę opowiada jak się czuł na zajęciach i co mu się najbardziej podobało lub co mu się nie podobało.

SPOTKANIE TRZECIE: Smutek, czym jest, jak sobie z nim radzić.

 1. Cele spotkanie.

 1. Nauka o negatywnych emocjach

 2. Poznanie sytuacji, które wywołują smutek.

 3. Smutek, jak sobie z nim radzić.

 4. Nauka rozmowy o swoim smutku z bliskimi.

 5. Rozpoznawanie negatywnych emocji u kolegów/koleżanek.

 1. Przebieg spotkania:

 1. Powitanie ( jak na poprzednim spotkaniu)

 2. Rozmowa z dziećmi na temat negatywnych emocji, czym są, jakie są i jakie sytuacje je u nas wywołują.

 3. Przeglądanie przygotowanych wcześniej obrazków przedstawiających smutek, dla urozmaicenia nie będą to tylko obrazki twarzy, ale również obrazki, które mogą wywołać daną emocje np. obrazek przedstawiający burze lub deszcz. Dzieci rozpoznają daną emocje.

 4. Opowiedz mi to, czyli zabawa w opowiadanki, każde z dzieci opowiada reszcie co sprawia, że się smuci oraz co sprawia, że smutek mija, jak rozweselają go bliscy oraz jak on by rozweselił swojego kolegę/koleżankę.

 5. Pożegnanie, każdy jeśli ma ochotę opowiada czy nauczył się czegoś na zajęciach i co mu się podobało a co nie.

SPOTKANIE CZWARTE: Strach ma wielkie oczy.

 1. Cele spotkania:

 1. Poznanie sytuacji wywołujących lęk u dzieci

 2. Nauka o tym jak radzić sobie z lękiem i kogo prosić o pomoc.

 3. Nauka sposobów radzenia sobie ze strachem.

 1. Przebieg spotkania:

 1. Przywitanie (jak na poprzednich spotkaniach)

 2. Rozmowa o strachu dzieci, każdy opowie czego się boi.

 3. Tworzenie bajki, stworzenie wraz z dziećmi bajki o strachu, który został pokonany.

 4. Praca rysunkowa, dzieci mają za zadanie narysować coś co wywołuje u nich strach, opowiedzieć o tym reszcie grupy, reszta dzieci ma za zadanie pomoc przekształcić obrazek tak aby nie był już straszny a radosny.

 5. Pożegnanie, jak na poprzednich zajęciach.

SPOTKANIE PIĄTEK: Złość i co dalej?

 1. Cele spotkania:

 1. Poznanie sposób wyrażania swojej złość poprzez ruch lub poprzez kreatywne wyrażenie siebie.

 2. Nazwanie sytuacji wywołujących złość.

 3. Nauczenie się sposobów panowania nad złością.

 1. Przebieg spotkania:

 1. Powitanie (jak na poprzednich zajęciach)

 2. Dzieci opowiadają co wywołuje u nich złość i jak sobie z nią radzą.

 3. Rozmowa o reakcji na złość innych wobec nas.

 4. Poznawanie sposobów na odpowiednie radzenie sobie ze swoją złością oraz odpowiednie radzenie sobie ze złością innych.

 5. Pokazanie sposobów niewerbalnych na wyrażanie swojej złości oraz jej wyładowanie w sposób nie szkodzący innym.

 6. Pytania i odpowiedzi.

 7. Pożegnanie ( jak na poprzednich zajęciach)

SPOTKANIE SZÓSTE: Emocje, już wiem co to i jak sobie z nimi radzić.

 1. Cele spotkania:

 1. Sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie wiedzy dzieci na temat emocji i radzenia sobie z nimi.

 1. Przebieg spotkania:

 1. Powitanie, jednak inne niż zwykle, dzieci kolejno witają się z resztą i opowiadają jak spędzili ostatnie dni i jakie emocje odczuwali.

 2. Rozpoznawanie różnych emocji na obrazkach zarówno twarzy jak i krajobrazów lub innych rzeczy, które wywołują w nas jakieś emocje, np. małe kotki czy szczeniacki, lub burza czy wielka rakieta.

 3. Sprawdzenie wywoływania radości u innych.

 4. Opowiadanie przez dzieci czy zajęcia pomogły im poradzić sobie z jakąś emocją.

 5. Podzielenie emocji na negatywne i pozytywne.

 6. Podziękowanie za współprace i pożegnanie (jak na poprzednich zajęciach).Autor: stażystka Anna Piekarz

Skip to content