Historia

Nasze kalendarium

 • 1 maja 1972 r.

  Zarządzeniem Wydziału Oświaty i Kultury przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pajęcznie otwiera się Powiatową Poradnię Wychowawczo – Zawodową w Pajęcznie „ (…) celem udzielania pomocy szkołom i innym placówkom oświatowo – wychowawczym oraz rodzicom w rozwiązywaniu różnych problemów pedagogicznych związanych z wychowaniem i kształceniem młodzieży (…)”
 • 1 września 1975 r.

  Inspektorat Oświaty i Wychowania w Pajęcznie przekształca Powiatową Poradnię Wychowawczo – Zawodową w Pajęcznie na Miejską Poradnię Wychowawczo – Zawodową w Pajęcznie. „ (…) Rejon działania Miejskiej Poradni Wychowawczo – Zawodowej w Pajęcznie obejmuje następujące jednostki administracyjne: Pajęczno, Strzelce Wielkie, Brzeżnica Nowa, Popów, Lipie.(…)”
 • 1 września 1993 r.

  Decyzją Kuratora Oświaty w Częstochowie Miejską Poradnię Wychowawczo – Zawodową w Pajęcznie przekształca się w Publiczną PoradnięPsychologiczno – Pedagogiczną w Pajęcznie.
 • 1 września 1999 r.

  Decyzją Starosty Powiatowego w Pajęcznie Publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pajęcznie przekształca się w Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pajęcznie.
 • 2003 r.

  Decyzją Starosty Powiatowego w Pajęcznie Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Działoszynie, której dyrektorem była mgr Halina Huczek, przekształca się w Filię Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pajęcznie.

Nasi dyrektorzy

 

mgr Barbara Augustowska (1.05.1972 r. – 31.08.1974 r.)
mgr Elżbieta Steczkowska (1.09.1974 r. – 31.08.1976 r.)
mgr Halina Mielczarek (1.09.1976 r. – 31.08.1991 r.)
mgr Helena Rydz (1.09.1991r. – 31.08.2007 r.)
mgr Edyta Foltyńska (1.09. 2007r. – nadal)

Skip to content