Zaburzenia w rozwoju dzieci

Pokaż wszystkie

„Zaburzenia w rozwoju dzieci”
adnotowane zestawienie bibliograficzne publikacji dostępnych
w Bibliotece Pedagogicznej w Pajęcznie

1. AUTYZM
AUTYZM i zespół Aspergera / oprac. Agnieszka Umińska. – Toruń : Wydaw. Literat, [2013]. – 32 s. : il. kolor. ; 21 cm. – (Porady Lekarza Rodzinnego)
Sygn.: 21997 – 21999
Publikacja poradnikowa omawiająca w przystępnej formie informacje i praktyczne wskazówki dotyczące autyzmu i zespołu Aspergera, m.in.  jak rozpoznać, czy dziecko ma te zaburzenia, jak mu pomóc? Poradnik zawiera wykaz placówek oferujących pomoc tym dzieciom i ich rodzicom.

2. DZIECKO
DZIECKO z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / red. nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura. – [Wyd. 2]. – Kraków : „Impuls”, 2006. – 308 s. : rys., wykr. ; 24 cm.               Sygn.: 20796

Książka jest przeglądem metod, technik i narzędzi pozwalających na zdiagnozowanie dysfunkcyjności rozwoju dziecka w różnych obszarach życia. Składa się z trzech części: I – Rozpoznanie – różne podejścia diagnostyczne, II – Terapia – wspieranie – edukacja,  wprowadza w problematykę oddziaływań terapeutycznych w różnego typu nieprawidłowościach, takich jak: dysleksja, trudności w nauce, autyzm, ADHD, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa i in.
III – Rodzina w aspekcie diagnozy i terapii zaburzeń rozwoju dzieci.

3. GŁADYSZEWSKA-CYLULKO, JOANNA
ARTETERAPIA w pracy pedagoga : teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę / Joanna Gładyszewska-Cylulko. – Kraków : „Impuls”, 2011 Sygn.:  21578

Powyższa publikacja zawiera teoretyczne podstawy arteterapii, w której autorka stawia arteterapię obok innych dyscyplin naukowych. Zachęca pedagogów, nie będących arteterapeutami, do oddziaływania na uczniów za pomocą sztuki. Publikacja zawiera metody i techniki edukacyjno-terapeutyczne wykorzystujące muzykę, plastykę i ruch:
metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
metodę malowania dziesięcioma palcami Ruth F. Shaw,
metodę dobrego startu Marty Bogdanowicz,
program aktywności, świadomości ciała, kontaktu i komunikacji Marianny i Christophera Knillów
poranny krąg, czyli stymulacja polisensoryczna według pór roku Hedwig Abel
relaksacja aktywna Maurice`a Marterota i Christine Saito w adaptacji Samy`ego Boskiego
system percepcyjno- motoryczny Newella C. Kepharta
kinezjologia edukacyjna Paula E. Denissona
terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci nerwicowych i dyslektycznych Teresy Danielewicz,
Anny Koźmińskiej i Janiny Magnuskiej
Spójrz inaczej – program zajęć wychowawczo-profilaktycznych Andrzeja Kołodziejczyka i Ewy Czemierowskiej
edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej.
Wszystko to zostało wzbogacone szczegółowymi opisami przypadków dzieci poddanych przez autorkę oddziaływaniom terapeutycznym.

4. HALEY, JAY
NIEZWYKŁA terapia : techniki terapeutyczne Miltona H. Ericksona / Jay Haley ; tł. Małgorzata Majchrzak, Mirosław Przylipiak. – Wyd. 2. – Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2012.  – (Wielcy Terapeuci XX Wieku)                 Sygn.: 22011

Milton H. Erickson– amerykański psychiatra, niepodważalny autorytet w dziedzinie psychoterapii. Dzięki precyzyjnie dobranym technikom osiągał w pracy z klientami niesamowite efekty. Specjalizował się między innymi w hipnoterapii. Stosowana przezeń terapia strategiczna pozwalała mu trafić do sedna problemu i doprowadzić do szybkiej zmiany w życiu pacjenta. Praca Ericksona została uznana za jedno z największych dokonań psychoterapii XX wieku. Jej tajniki opisuje Jay Haley w niniejszej książce.
Milton H. Erickson wypracował do perfekcji terapeutyczne techniki wpływania na zachowanie ludzi. Aby osiągnąć ten cel, często posługiwał się sugestią, w tym także posthipnotyczną. Jestem pod wielkim urokiem Ericksona i jego idei. Najbardziej urzekło mnie indywidualne podejście do pacjenta i jego problemów: osobistych, rodzinnych, zawodowych, seksualnych i innych.
Każdy, kto zajmuje się krótkoterminową lub kryzysową interwencją w psychoterapii, bezsprzecznie skorzysta, czytając opisy przypadków i dążenia Haleya do wychwycenia ogólnych zasad prowadzenia terapii ericksonowskiej. Nawet ci z nas, którzy są przede wszystkim skoncentrowani na dążeniu do celów analitycznych, znajdą w tej książce inspirację i mogą się wiele nauczyć z przedstawionych w niej technik wprowadzania twórczych zmian. Prof. dr hab. med. Adam Bilikiewicz

5 KENDALL, PHILIP C.
ZABURZENIA okresu dzieciństwa i adolescencji : techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców / Philip C. Kendall ; przeł. [z ang.] Joanna Kowalczewska. – [Wyd. 2 w jęz. polskim]. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012 Sygn.: 21946

Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji to publikacja,która jest zarówno podręcznikiem z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, jak i książką , która zainteresuje każdego czytelnika – rodzica, a nawet młodzież chcącą poznać siebie i zrozumieć swoje problemy, jakże częste w tym okresie życia. Książka zawiera syntetyczny przegląd  najważniejszych informacji dotyczących zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. Szczególnie wyczerpująco omówiono w niej wyniki badań ich psychologicznych i psychoterapeutycznych aspektów. Jest ona atrakcyjnym podręcznikiem dla klinicystów – psychiatrów i psychologów,i ciekawą lekturą dla szerokiego grona osób zainteresowanych zaburzeniami psychicznymi i problematyką psychologii okresu rozwojowego.

6. KINEZJOLOGIA
KINEZJOLOGIA edukacyjna. – Wyd. 2. – Kraków: „Impuls”, 2007   Sygn. 21066

W publikacji przedstawiono zostały  scenariusze wykorzystujące elementy Gimnastyki Mózgu,opracowanej przez Paula i Gail Dennison – bazowego programu w ramach Kinezjologii Edukacyjnej. Ćwiczenia Dennisona pobudzają pracę mózgu przez naturalny fizyczny ruch ciała.    Propozycje scenariuszy zawartych w książce adresowane i skierowane są do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Proste i możliwe do wykonania w każdych warunkach ćwiczenia, mogą być zastosowane jako: relaksujące, w przerwie między zajęciami, wyciszające po zajęciach, koncentrujące przed wysiłkiem, usprawniające przed czynnościami pisania, czytania, zapamiętywania.
Scenariusze mogą być wykorzystane do pracy z dziećmi 6-7-letnimi. Zawierają one zestaw ćwiczeń nakierowanych na konkretny cel, taki jak: rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się i koncentracji, wspomaganie uważnego słuchania i jasnego wypowiadania się, doskonalenie umiejętności czytania, pisania i rysowania, rozwijanie umiejętności matematycznych oraz kształtowanie postaw twórczych. W scenariuszach znalazły także zastosowanie techniki twórczego myślenia według Edwarda Nęcki. Połączenie ćwiczeń z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej i technik twórczego myślenia przynosi zaskakujące rezultaty w pracy z małymi dziećmi.

7. KONIECZNAEWELINA J.
ARTETERAPIA w teorii i praktyce / Ewelina J. Konieczna. – Wyd. 5. – Kraków : „Impuls”, 2011   Sygn. 21688
Proponowana publikacja definiuje czym jest arteterapia, podaje jej rodzaje. Książka  omawia arteterapię w wąskim i szerokim znaczeniu. W wąskim znaczeniu, arteterapia to  terapia z użyciem sztuk plastycznych. W szerokim znaczeniu, arteterapia obejmuje natomiast muzykoterapię, biblioterapię, a ponadto działania terapeutyczne z wykorzystaniem teatru, filmu oraz malarstwa, rzeźby, grafiki i innych sztuk plastycznych. Książka ma charakter rozważań teoretycznych, ale zawiera cenne wskazówki mogące znaleźć zastosowanie w praktyce pedagogicznej. Dlatego oprócz założeń teoretycznych w odniesieniu do każdego rodzaju terapii autorka przedstawiła również część warsztatową oraz materiał utrwalający.                                                                                    Książka ta przeznaczona jest do edukacji przyszłych terapeutów, nauczycieli, pedagogów, animatorów oraz pogłębiania wiedzy przez tych wszystkich, którzy pragną pomagać innym.

8. KU LEPSZEJ
KU lepszej przyszłości : Zespół Downa : przewodnik dla rodziców i opiekunów / [aut. i in.] Siegfried M. Pueschel ; tł. [z ang.] Anna Dembińska. – Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, cop. 2009                      Sygn.:  22010

Książka napisana zarówno dla specjalistów i rodziców dzieci z zespołem Downa, jak również dla wszystkich osób chcących poszerzyć swą wiedzę na ten temat. Omawia  ogólne i szczegółowe aspekty zespołu Downa, m.in  kwestię prenatalnego poradnictwa genetycznego, aspekty etyczne  i problemy medyczne oraz zagadnienia związane z wychowaniem i edukacją dziecka z zespołem Downa. Przedstawia zwięzłe informacje na temat rozmaitych aspektów zespołu Downa, nakreśla ważne etapy w życiu osób z tym zespołem, opisuje przeszłe i aktualne dokonania w tym obszarze.
Autorzy książki to wysoko wykwalifikowani specjaliści w swych dziedzinach, mający w USA ważny wkład w rozwój badań nad problematyką zespołu Downa, sześcioro z nich jest rodzicami dzieci z zespołem Downa

9. KUTSCHER, MARTIN L.
DZIECI z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher, Tony Attwood, Robert R. Wolff ; tł. [z ang.] Robert Waliś. – Warszawa : K. E. Liber, 2007. – (Biblioteka Rodzica i Pedagoga)                       Sygn.:  22003 – 22004

Autor Martin L.  Kutscher w przystępnie i zrozumiale napisanym poradniku opisuje ogólne zasady diagnozowania i terapii często współwystępujących razem  schorzeń neuropsychiatrycznych, takich jak ADHD, zaburzenia ze spektrum autystycznego, trudności w nauce czy depresję dwubiegunową, a także omawia zaburzenia lękowe i obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia integracji sensorycznej, tiki i zespół Tourette’a, depresję, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego. Autor   przybliża czytelnikom przyczyny i objawy zaburzeń, ich wzajemny wpływ na siebie oraz sposoby leczenia. Książka zapoznaje nas  z najnowszą wiedzą na temat przyczyn poszczególnych zaburzeń,  odsłania przed nami konkretne strategie działania i wskazówki.

10.NAPRAWA, RENATA
INDYWIDUAALNE programy edukacyjno-terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Renata Naprawa, Maternicka Kornela, Alicja Tanajewska. – Wyd. 3. – Gdańsk : Wyd.. Harmonia, 2009  Sygn. 21904

11.NAPRAWA RENATA
INDYWIDUAALNE programy edukacyjno-terapeutyczne dla Ii etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym: KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ / Renata Naprawa, Maternicka Kornela, Alicja Tanajewska. – Wyd. 3. – Gdańsk : Wyd.. Harmonia, 2010           Sygn. 21905

Publikacje przeznaczone dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów pracujących z  dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo w stopniu umiarkowanym, a także dla ich rodziców, rodzeństwa.
Celem opracowań jest ułatwienie  pracy specjalistom poprzez   wskazanie im treści kształcenia i przewidywanych osiągnięć dziecka w kolejnych klasach. Materiał ujęty jest w tabele, treści kształcenia powtarzają się w każdej klasie i są odpowiednio poszerzone o kolejne oczekiwane umiejętności dziecka. Tabele łatwo zestawiać, porównywać i do nich wracać. Publikacja zawiera wykaz najważniejszych i najskuteczniejszych metod pracy z dziećmi wraz z ich krótką charakterystyką i wyborem bibliograficznym. Ponadto autorki zebrały pomocne w osiąganiu celów ćwiczenia, których wykaz znajduje się na końcu publikacji. Dzięki czytelnym odnośnikom w tabelach ćwiczenia te łatwo odnaleźć w trakcie realizacji programu, można też korzystać z nich w innych sytuacjach, np. w czasie zabawy (większość ćwiczeń opiera się na formie zabawowej).Książka nie zawiera gotowych scenariuszy, nie narzuca żadnej z metod, gdyż praca z dzieckiem niepełnosprawnym pełna jest niespodziewanych sytuacji.
12. OLECHNOWICZ, HANNA (1918-2013)
DZIECKO własnym terapeutą : jak wspomagać strategie  autoterapeutyczne dzieci z dysfunkcjami więzi osobistych / Hanna Olechnowicz. – Wyd. 2, 5 dodr.. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2012.  – (Terapia)             Sygn.: 22005

Pozycja przeznaczona dla terapeutów, wychowawców, rodziców i opiekunów dzieci z głębokimi zaburzeniami rozwoju emocjonalnego, społecznego i umysłowego    Uczy jak  odkrywać w dzieciach ich własną ukrytą wiedzę i umiejętności pozwalające nadrabiać i wyrównywać niedostatki psychiczne.  Jak wspomagać strategie autoterapeutyczne dzieci z dysfunkcjami więzi osobistych.
ONE SĄ WŚRÓD NAS
One są wśród nas. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. –  Seria zawiera :
13.DZIECKO z ADHD w szkole i  przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Tomasz Srebnicki, Tomasz Wolańczyk    Sygn. 21607
14. DZIECKO z autyzmem i zespołem Aspergera  w szkole i  przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska     Sygn. 21608
15. DZIECKO z depresją w szkole i  przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Monika Turno     Sygn. 21605
16. DZIECKO z zaburzeniami tikowymi w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Anita Bryńska, Tomasz Wolańczyk.      Sygn.:  21604
17. DZIECKO z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Ida Derezińska, Monika Gajdzik       Sygn.:  21610
18. DZIECKO z zaburzeniami odżywiania w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska.                           Sygn.:  21609
19. DZIECKO z zaburzeniami psychotycznymi w szkole : informacje dla pedagogów i opiekunów / Irena Namysłowska.                                           Sygn.:  21606

Publikacje z serii „One są wśród nas”  przybliżają nauczycielom, rodzicom i uczniom specyficzne problemy funkcjonowania w szkole i przedszkolu dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Każdy z informatorów  zawiera szczegółowe informacje na temat postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole i przedszkolu, przybliża nauczycielom, rodzicom i uczniom specyficzne problemy funkcjonowania dzieci przewlekle chorych, a także wskazuje kierunki i sposoby rozwiązywania ewentualnych problemów.

20. ROŻNOWSKA, KRYSTYNA
DZIECKO z zespołem Downa : jaka to musi być miłość / Krystyna Rożnowska. – [Wyd. 1]. – Warszawa : Wydaw. Lekarsk. PZWL, 2010     Sygn.: 21449

Poradnik dla rodziców, wychowawców, opiekunów dzieci z zespołem Downa. Rodzice znajdą w nim omówienie najważniejszych problemów, z którymi spotykają się na co dzień, oraz rady, jak zaplanować życie z dzieckiem z zespołem Downa i jak zaakceptować jego odmienność. Autorka, opierając się na wiedzy naukowych autorytetów i na doświadczeniu rodziców, przedstawia z taktem problemy trudne i wstydliwe, m.in. seksualności tych dzieci.

21. SHERBORNE WERONIKA
RUCH rozwijający dla dzieci / Weronika Sherborne ; z ang. przeł. Marcin Bogdanowicz ; red. nauk. przekładu Bożena Kisiel, Marta Bogdanowicz. – Wyd. 2, 7 dodr.. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2012. – 131 s.  : fot. ; 24 cm. – (Terapia)         Sygn.: 22016

Autorski podręcznik do metody Ruchu Rozwijającego – twórczego rozwoju dziecka przez ruch i ćwiczenia.  Przeznaczony dla terapeutów, pedagogów, psychologów, pracowników pomocy społecznej, rodziców, młodzieży pracującej z na rzecz osób niepełnosprawnych.. Autorka proponuje im swoja metodę do wspierania i stymulowania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych upośledzonych fizycznie i psychicznie. Jej metoda wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości własnego ja i pogłębienia kontaktu z innymi ludźmi.

22. ŚWIĘCICKA, JOANNA
UCZEŃ z zespołem Aspergera : praktyczne wskazówki dla nauczyciela / Joanna Święcicka. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2012. – 50 s. ; 24 cm    Sygn.: 21941

Poradnik zawiera konkretne wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera. Skierowany jest do wszystkich nauczycieli szkół ogólnodostępnych,  integracyjnych i specjalnych, a także  rodziców. Obok charakterystyki i sposobu postępowania ucznia cierpiącego na zespół Aspergera  książka prezentuje stereotypowe zachowania i specyficzne zainteresowania dziecka  dotkniętego ZA. Autorka objaśnia w jaki sposób ZA wpływa na zachowania dziecka i jak ułatwić dzieciom z zespołem Aspergera funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i społeczności szkolnej. Tłumaczy jak wyglądają zaburzenia komunikacyjne i społeczne, objaśnia stereotypowe  zachowania i specyficzne zainteresowania dziecka z zespołem Aspergera, radzi jak pomagać dziecku z ZA i jak zorganizować jego proces edukacyjny. Prezentuje formy pomocy, terapię i wskazania do kształcenia specjalnego: trening umiejętności społecznych, problemy z odbiorem oraz przetwarzaniem bodźców zmysłowych.

23. TERAPIA
TERAPIA dzieci i młodzieży : metody i techniki pomocy psychopedagogicznej / red. nauk. Iwona Dąbrowska-Jabłońska. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010
Sygn.: 21470

Książka omawia problematykę terapii dzieci i młodzieży w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Czytelnik znajdzie tutaj podstawowe wiadomości na temat różnych zaburzeń oraz praktyczne wskazówki, jak tą wiedzę wykorzystać w pracy z podopiecznymi. Poruszane zagadnienia dotyczą pomocy psychologicznej i pedagogicznej. W książce starano się omówić metody i techniki pracy, które mogą być stosowane do pracy zarówno z dziećmi, jak i młodzieżą, a w wielu przypadkach są mało opisane w literaturze przedmiotu (np. metoda socjoterapii, metoda psychosyntezy, techniki dramaterapeutyczne, metody pracy z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się). Adresatami publikacji są osoby, które profesjonalnie zajmują się udzielaniem pomocy psychologicznej i pedagogicznej – do wychowawców, pedagogów, psychologów i psychoterapeutów. Książka może zainteresować także  rodziców, nauczycieli, pracowników socjalnych. Wiele propozycji znajdujących się w książce może być wykorzystane w ramach zajęć dydaktycznych, pozalekcyjnych i terapeutycznych.

24. TERAPIA
TERAPIA pedagogiczna : scenariusze zajęć / red. Violetta Florkiewicz. – [Wyd. 6 popr.]. – Łódź : Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2012. – 174, [1] s. : il. ; 30 cm     Sygn.: 21940

Celem książki  jest nakreślenie właściwego kierunku pracy z uczniami o różnych dysfunkcjach rozwojowych i pomoc w realizacji procesu terapeutycznego.
Nacisk położony jest na najczęściej spotykane zaburzenia, które wpływają niekorzystnie na proces zdobywania umiejętności szkolnych: opóźnienia i zaburzenia percepcji wzrokowej, opóźnienia i zaburzenia percepcji słuchowej, zaburzenia procesu lateralizacji, deficyt pamięciowy, deficyt uwagi powiązany z nadmierną ruchliwością,opóźnienia i zaburzenia mowy.

Oprac. W. Cytarzyńska-Sygidus

Skip to content