Opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego (dotyczy uczniów podejmujących naukę zawodu, którzy nie ukończyli 15 lat)

Pokaż wszystkie

Informacja dla rodziców i nauczycieli w sprawie opinii
wydawanych dla uczniów klas VIII w roku szkolnym 2022/2023

W celu usprawnienia współpracy ze szkołami działającymi w rejonie działania PPP-P w Pajęcznie i Filii w Działoszynie przypominamy, iż uczniowie kl. VIII, którzy nie ukończyli 15 lat, a planują dalszą naukę w Szkole Branżowej I Stopnia muszą posiadać opinię poradni.

 

Opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego (dotyczy uczniów podejmujących naukę zawodu, którzy nie ukończyli 15 lat).

Wymagana dokumentacja do wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego:
1. Wniosek o przebadanie/ konsultację (najlepiej składać do końca maja 2023 r.)
2. Informacja szkoły o uczniu.

Uwaga!
Na podstawie wyników diagnoz przeprowadzonych w poradni psychologiczno-pedagogicznej ocenia się czy istnieją przeciwwskazania do zatrudnienia ucznia jako pracownika młodocianego ( brak opinii skutkuje odmową przyjęcia ucznia na praktyki zawodowe).
Do podjęcia nauki w szkole branżowej I stopnia i realizowania praktycznej nauki zawodu jako pracownik młodociany oprócz opinii wydawanej przez poradnię niezbędne jest zaświadczenie lekarza medycyny pracy.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z właściwą dla rejonu szkoły poradnią.

PPP-P w Pajęcznie tel.343112471 lub

PPP-P w Pajęcznie Filia w Działoszynie tel.438410883

Skip to content