Dysleksja – Publikacje proponowane nauczycielom przez Polskie Towarzystwo Dyslektyczne

Pokaż wszystkie

Publikacje proponowane przez Polskie Towarzystwo Dyslektyczne odnośnie tematyki dyslektycznej dla nauczycieli.

1.
Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu w pracy z dzieckiem od 5 do 10 lat, Warszawa 1985.
2.
Bogdanowicz M., Metoda Dobrego Startu, Warszawa 1999.
3.
Bogdanowicz M., METODA DOBREGO STARTU we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej, Gdańsk 2014.
4.
Bogdanowicz M., Leworęczność u dzieci, Warszawa 1989.
5.
Bogdanowicz M., O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu – odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli, Lubin 1994.
6.
Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas 0 i I, Gdańsk 2005.
7.
Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I i II, Gdańsk 2011.
8.
Bogdanowicz M., Integracja percepcyjno-motoryczna. Teoria – diagnoza – terapia, Warszawa 2000.
9.
Bogdanowicz M., Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa 1991.
10.
Bogdanowicz M., Terapia pedagogiczna. Przewodnik bibliograficzny, Gdańsk 2005.

11.
Bogdanowicz M., Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją, Gdańsk 2008.
12.
Bogdanowicz M. (opr.) Terapia pedagogiczna. Przewodnik bibliograficzny, Gdańsk 2005.
13.
Bogdanowicz K., Krasowicz-Kupis G., Kwiatkowska D., Wiejak K., Weremiuk A., Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? Poradnik dla rodziców dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych na temat rozpoznawania ryzyka dysleksji i wspomagania dzieci z tym problemem, Warszawa 2014.
14.
Kostka-Szymańska M., Krasowicz-Kupis G. (red), Dysleksja. Problem zanany czy nieznany?, Lublin 2007.
15.
Turewicz W. (red) Jak pomóc dziecku z dysortografią, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Zielona Góra 2000.
16.
Bogdanowicz K., Dysleksja a nauczanie języków obcych.
Przewodnik nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją, Gdańsk 2011.
17.
Jastrząb J., Baczała D., Pedagogika Toruńska. Wybrane zagadnienia z pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej. Wzorzec terapeuty, Toruń 2011.
18.
Krasowicz-Kupis G., Lipowska M. (red.), Wspieranie rozwoju jako wyzwanie interdyscyplinarne, Gdańsk 2013.

Skip to content