Dysleksja – rozpoznać wcześniej to zapobiegać trudnościom

Pokaż wszystkie

Wczesne objawy dysleksji


Trudności w nauce pisania i czytania bywają dostrzegane dopiero u dzieci w okresie nauczania początkowego, a można je rozpoznać w klasie „0” czy nawet w przedszkolu.
Już u przedszkolaka można bowiem stwierdzić objawy, które cechują dzieci „ ryzyka dysleksji”.


Wiek przedszkolny (3-5lat)
•    Opóźniony rozwój mowy,

Wczesne objawy dysleksji

Trudności w nauce pisania i czytania bywają dostrzegane dopiero u dzieci w okresie nauczania początkowego, a można je rozpoznać w klasie „0” czy nawet w przedszkolu.
Już u przedszkolaka można bowiem stwierdzić objawy, które cechują dzieci „ ryzyka dysleksji”.

Wiek przedszkolny (3-5lat)

•    Opóźniony rozwój mowy,
•    Słabe umiejętności językowe: trudności z wypowiadaniem złożonych wyrazów, zapamiętywaniem nazw, budowaniem wypowiedzi,
•    Opóźniony rozwój ruchowy,
•    Mała sprawność ruchowa i koordynacja ruchów podczas czynności samoobsługowych, rysowania czy zabaw ruchowych.

Klasa „0” (6-7lat)

•    Wadliwa wymowa, błędy gramatyczne,
•    Trudności z  zapamiętaniem wiersza czy piosenki,
•    Trudności z różnicowaniem głosek podobnych słuchowo (np. p-b, t-d, k-g) oraz z wydzielaniem ze słów sylab i głosek i z ich syntetyzowaniem (zaburzenia analizy i syntezy głoskowej i sylabowej – np. dziecko nie potrafi rozłożyć słowa mama na głoski m,a,m,a )
•    Dziecko nie lubi rysować, ma trudności z odtwarzaniem wzorów graficznych i szlaczków,
•    Nie lubi układanek, ma z nimi trudności,
•    Jest oburęczne,
•    Myli prawą i lewą rękę, ma trudności z używaniem określeń: prawo – lewo, nad – pod, itp.,
•    Ma trudności w nauce czytania.
Opracowała: psycholog Maja Górska

Skip to content