Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/virtualki/78783/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2695

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/virtualki/78783/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2699

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/virtualki/78783/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3581
Akty prawne – Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pajęcznie

Akty prawne

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ( tekst jednolity)
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych , w tym publicznych poradni specjalistycznych
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach , szkołach i placówkach
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowy w stopniu głębokim
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia , wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych , niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 
Skip to content