Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

Pokaż wszystkie

Co zrobić, aby zapisać dziecko do szkoły w Polsce?
Do czego ma prawo Twoje dziecko w szkole w Polsce?
• Zbierz dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa,
zaświadczenia itp.). Jeśli ich nie masz – napisz oświadczenie o sumie
ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało.
• Skontaktuj się z wybraną polską szkołą i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły.
Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.
• Szkoła podstawowa, w rejonie której mieszkasz, ma obowiązek przyjąć Twoje
dziecko. Pozostałe szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe przyjmują
dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc.
• Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, skontaktuj się z
urzędem gminy, w której mieszkasz i poproś o wskazanie szkoły, w której Twoje
dziecko będzie mogło się uczyć.
• Nauka dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w publicznych szkołach jest
nieodpłatna. Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest
przeszkodą w przyjęciu do szkoły.
• Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego w stopniu wystarczającym,
szkoła organizuje dodatkowe nieodpłatne lekcje języka polskiego. Szkoła
może także tworzyć tzw. oddziały przygotowawcze.
• Uczniowie z zagranicy mogą korzystać z zajęć wyrównawczych w zakresie
przedmiotów nauczania.
• Uczniowie oraz ich rodzice mogą liczyć na pomoc psychologicznopedagogiczną
w związku z doświadczeniem migracyjnym, udzielaną
m. in. przez psychologów, pedagogów i terapeutów pedagogicznych.
Pamiętaj, że najważniejsze jest bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich.
Wszystkie oficjalne informacje na temat praw cudzoziemców na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina
Dodatkowe informacje uzyskasz:
pod numerem telefonu:
+48 22 34 74 708 | ukraina-szkola@MEIN.GOV.PL

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ,
ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ
Що потрібно зробити, щоб записати дитину
до школи у Польщі?
На що має право ваша дитина в школі в Польщі?
• Зберіть документи про попереднє навчання дитини (атестати, довідки тощо).
Якщо у вас їх немає – напишіть заяву про загальну кількість закінчених років
навчання із зазначенням закладу, в якому навчалася дитина.
• Зв’яжіться з вибраною вами польською школою і подайте заяву про
прийняття у школу. Рішення про прийняття приймає директор.
• Початкова школа в районі, де ви живете, повинна прийняти вашу дитину.
Інші початкові та середні школи приймають дітей у міру наявності вільних
місць.
• Якщо у вибраній школі в даному класі немає місць, зв’яжіться з управлінням
гміни, в якій ви живете, і попросіть вказати школу, яку ваша дитина зможе
відвідувати.
• Навчання дітей і молоді у віці 7-18 років у державних школах безкоштовне.
Незнання дитиною польської мови не є перешкодою для прийняття до школи.
• Для учнів, які недостатньо володіють польською мовою, школа організовує
додаткові безкоштовні уроки польської мови. У школі також можуть бути
створені т. зв підготовчі відділення.
• Іноземні учні можуть скористатись корекційними заняттями з навчальних
предметів.
• Учні та їх батьки можуть розраховувати на психолого-педагогічну допомогу
у зв’язку з міграційним досвідом, надану, зокрема, психологами, педагогами
і педагогічними терапевтами.
Пам’ятайте, що найголовніше – це ваша безпека і безпека ваших близьких.
Вся офіційна інформація щодо прав іноземців на території Республіки Польща
знаходиться за адресою:
https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina
Додаткову інформацію
можна отримати:
за номером телефону:
+22 34 74 708
за адресою електронної пошти:
ukraina-szkola@mein.gov.pl

Skip to content