Metoda Tomatisa

Pokaż wszystkie
Metoda Tomatisa – to program mający na celu poprawę procesów przetwarzania słuchowego, a dzięki temu usprawnia komunikację osoby z otoczeniem oraz kontrolę mowy i głosu. Twórcą metody był francuski otolaryngolog Alfred Tomatis, który prowadził badania nad zależnością pomiędzy słuchem, głosem, mową i językiem.
Dzięki tym badaniom Tomatis wskazał  różnice pomiędzy procesami słyszenia a słuchania, które wg twórcy metody nie są tożsame.
Słuchanie ( uwaga słuchowa ) to proces aktywny, który kształtuje się przez całe życie człowieka i polega na świadomym odbieraniu bodźców dźwiękowych, wydobywania sygnałów istotnych i odrzucanie nieistotnych oraz czerpanie z nich informacji  o świecie.
Słyszenie natomiast jest procesem biernym ( recepcja dźwięku )  zależnym od fizjologii narządu słuchu. Zaburzenia uwagi słuchowej mogą przejawiać się w w/w aspektach funkcjonowania :
– zaburzenia koncentracji ,
– mylenie podobnie brzmiących słów,
– ubogie słownictwo,
– problemy w zakresie czytania i pisania, rozumienia poleceń i potrzeba ich  ponownego
powtórzenia,
– brak zdolności muzycznych,
– brak energii życiowej.

Na te i inne problemy uwagi słuchowej odpowiedział Tomatis opracowując metodę treningu słuchowego przeprowadzonego przy pomocy urządzenia zwanego elektronicznym uchem. Składają się na nią sesje słuchania materiału dźwiękowego oraz konsultacje dodatkowe wraz z oceną audio – psycho – fonologiczną.
Tomatis uważał, iż odpowiedni trening może zmniejszyć lub usunąć zaburzenia uwagi słuchowej, gdyż dźwięki nie tylko przetwarzają informacje, ale też energetyzują mózg, przygotowując go do świadomego przyjmowania bodźców z zewnątrz. W technice tej wykorzystywanym materiałem dźwiękowym jest muzyka Mozarta oraz chorały gregoriańskie przetworzone w taki sposób aby stymulować uwagę słuchową.

Terapia Tomatisa składa się z dwóch etapów – biernego i czynnego.

W fazie biernej osoba, słucha przez słuchawki muzyki przetworzonej przez elektroniczne ucho, nie angażując do tego aparatu mowy.
W  fazie czynnej osoba mówi, czyta lub śpiewa do mikrofonu, słysząc przez słuchawki własny głos, tak aby uzyskać lepszą kontrolę nad własnymi wypowiedziami w oparciu o prawidłową kontrolę słuchową.

Metoda Tomatisa ma szeroki zasięg jeśli chodzi o zastosowanie. Można nią wspierać dzieci z trudnościami szkolnymi, z dysleksją, problemami z koncentracją uwagi, zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego a także u dzieci z autyzmem. Stosowana jest także u dzieci z zaburzeniami artykulacji czy płynności mówienia.
Trening słuchowy działa stymulująco, poprawiając percepcję mowy oraz samokontrolę.

Podsumowując Metoda Tomatisa to terapia uzupełniająca, mająca wpływ na szybsze postępy terapii, w której dziecko już uczestniczy ( terapia logopedyczna bądź inna ).

Opracowały: Justyna Gołębiowska
Magdalena Zdunek

Więcej informacji nt. Metody Tomatisa na stronie internetowej www.tomatis.com

Skip to content