Jak od najmłodszych lat zachęcać dziecko do czytania?

Pokaż wszystkie

Mając na uwadzę zbliżający się Tydzień Świadomości Dysleksji ( 7.10-13.10. 2019r. ) pamiętajmy, iż motywacja i chęć do czytania rozwija się już od najmłodszych lat. W związku z tym warto wiedzieć:

Jak od najmłodszych lat zachęcać dziecko do czytania?

-Zadbaj o to, by w domu były książki odpowiednie do wieku dziecka.

-Zwróć uwagę na to, czym dziecko szczególnie się interesuje, aby dobrać odpowiednią literaturę.

-Codziennie przez ok.20-30 minut czytaj dziecku książkę.

– Pomagaj dziecku zrozumieć, na czym polega czytanie, przez uważne obserwowanie i pokazywanie placem odpowiednich linijek tekstu.

-Rozmawiaj z dzieckiem o przeczytanym fragmencie książki, zachęcaj do zadawania pytań na temat treści, wyjaśniaj niezrozumiałe słowa, zachęcaj do opowiedzenia dalszego ciągu książki.

-Zwracaj uwagę na ilustrację i ich związek z treścią.

-Zachęcaj dziecko do uczenia się na pamięć krótkich wierszyków.

-Wskazuj dziecku korzyści z czytania-poznawanie ciekawostek, poszukiwanie informacji, zrobienie czegoś według przepisu czy instrukcji.

-Własnym przykładem pokazuj dziecku, że czytanie sprawia przyjemność.

-Ucz dziecko szacunku do książki- przypominaj o umyciu rąk, używaniu zakładki, odkładaniu książki na półkę.

-Inspiruj dziecko do czytania książek innym, na przykład młodszemu rodzeństwu czy maskotce w przygotowanym kąciku do czytania.

Zebrała: Aleksandra Walasik

Źródło: Uczeń z dysleksją w domu. Poradnik nie tylko dla rodziców. Bogdanowicz, Adryjanek, Różyńska.2011.

Skip to content