Informacja

Pokaż wszystkie

Rodzicu,

aktualnie ze względów epidemiologicznych znacząco zmienił się sposób funkcjonowania Poradni, w tym warunki prowadzenia badań diagnostycznych, prosimy więc o przestrzeganie podanych zasad:

  • Wniosek o badanie po wydrukowaniu i podpisaniu przynieś do Poradni/ prześlij na adres PPP-P pocztą tradycyjną lub jego skan pocztą elektroniczną na adres poradniapajeczno@op.pl
  • Po rozpatrzeniu wniosku zostaniesz poinformowany telefonicznie o terminie spotkania diagnostycznego w placówce;
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;
  • Nie przyprowadzaj dziecka do Poradni, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. Powiadom sekretariat PPP-P o zmianie terminu wizyty;
  • Na wizytę przyjdź sam z dzieckiem bez osób towarzyszących;
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust.
  • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do Poradni niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
  • Zabierzcie ze sobą piórnik dziecka z przyborami szkolnymi (długopis, ołówek, kredki, nożyczki)
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  • Omówienie wyników badania może być przeprowadzone drogą telefoniczną po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Poradni, a dalsze kroki zostaną ustalone indywidualnie w zależności sprawy.
Skip to content