Informacja

Pokaż wszystkie

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rekomendacje MEN.

 

         Ze względu na ograniczenia w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych zajęcia  adresowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami – objętych kształceniem specjalnym i pomocą psychologiczno-pedagogiczną organizuje się również za pomocą metod i technik kształcenia na odległość.

Na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/wsparcie-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi   umieszczone są  rekomendacje dotyczące pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, które mogą być pomocne zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców.

Znajdziemy tam informacje dotyczące m.in. kształcenia na odległość, metod pracy z uczniem z niepełnosprawnościami, jak również odnośniki do przykładowych materiałów do wykorzystania w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Skip to content