Aktualności

Styczeń 22, 2019

Punkt konsultacyjny w Makowiskach

Kolejne spotkanie psycholog Aleksandry Walasik z uczniami, nauczycielami i rodzicami szkoły podstawowej w Makowiskach odbędzie się 30 stycznia 2019r.
Styczeń 22, 2019

Spotkanie z rodzicami

Panie pedagog Justyna Gołębiowska i psycholog Aleksandra Walasik 24 stycznia 2019 roku spotkają się z rodzicami uczniów szkoły podstawowej w Wiewcu, by omówić „Problemy rozwojowe dziecka”
Styczeń 22, 2019

Zajęcia z uczniami w szkole podstawowej w Rząśni

Panie pedagog Justyna Gołębiowska i psycholog Aleksandra Walasik 23.01.2019 roku przeprowadzą drugą część zajęć integrujących grupę i rozwijających umiejętności uczenia się dla uczniów klasy VII szkoły […]

"Kiedy śmieje się dziec­ko,
śmieje się cały świat" - Janusz Korczak

Nasza Poradnia zajmuje się m.in.:

Poradnia w Pajęcznie udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologicznej, pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
Wspomaganiem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży
Podnoszeniem efektywności ich uczenia się
Wspomaganiem wychowawczej oraz edukacyjnej funkcji szkoły i rodziny
Opiniowaniem i orzecznictwem

Masz pytania? Skontaktuj się z nami...