Aktualności

3 września, 2020

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19 § 1 Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia […]
3 września, 2020

Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów z poradni

Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów z poradni Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym […]
3 września, 2020

Procedury zapisu na terapię pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną i prowadzenia zajęć indywidualnych na rok szkolny 2020/2021

Procedury zapisu na terapię pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną na rok szkolny 2020/2021 ZASADY PRZYJĘCIA NA ZAJĘCIA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 1. Na zajęcia przyjmowane […]

"Kiedy śmieje się dziec­ko,
śmieje się cały świat" - Janusz Korczak

Nasza Poradnia zajmuje się m.in.:

Poradnia w Pajęcznie udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologicznej, pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
Wspomaganiem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży
Podnoszeniem efektywności ich uczenia się
Wspomaganiem wychowawczej oraz edukacyjnej funkcji szkoły i rodziny
Opiniowaniem i orzecznictwem

Masz pytania? Skontaktuj się z nami...