Aktualności

Lipiec 3, 2018

Dane osobowe

Klauzula informacyjna ogólna dla klientów Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pajęcznie Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia […]
Lipiec 2, 2018

INFORMACJA

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pajęcznie informuje o pracy Poradni w Pajęcznie i Filii w Działoszynie w okresie urlopowym: Poradnia w Pajęcznie będzie czynna codziennie od […]
Maj 24, 2018

Badania przesiewowe

Badania przesiewowe koordynacji wzrokowo -ruchowej prowadzone będą w Przedszkolu Nr 2 w Pajęcznie w dniu 25 maja 2018.

"Kiedy śmieje się dziec­ko,
śmieje się cały świat" - Janusz Korczak

Nasza Poradnia zajmuje się m.in.:

Poradnia w Pajęcznie udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologicznej, pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
Wspomaganiem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży
Podnoszeniem efektywności ich uczenia się
Wspomaganiem wychowawczej oraz edukacyjnej funkcji szkoły i rodziny
Opiniowaniem i orzecznictwem

Masz pytania? Skontaktuj się z nami...