aktualnosci

Lipiec 3, 2018

Dane osobowe

Klauzula informacyjna ogólna dla klientów Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pajęcznie Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia […]
Lipiec 2, 2018

INFORMACJA

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pajęcznie informuje o pracy Poradni w Pajęcznie i Filii w Działoszynie w okresie urlopowym: Poradnia w Pajęcznie będzie czynna codziennie od […]
Maj 24, 2018

Badania przesiewowe

Badania przesiewowe koordynacji wzrokowo -ruchowej prowadzone będą w Przedszkolu Nr 2 w Pajęcznie w dniu 25 maja 2018.
Maj 8, 2018

Ochotnicze Hufce Pracy

O C H O T N I C Z E    H U F C E    P R A C Y 8-1 Ośrodek Szkolenia i Wychowania MK […]