Uczeń w świecie zawodów

Pokaż wszystkie

Podstawowym zadaniem Poradni w odniesieniu do orientacji i poradnictwa zawodowego jest wspomaganie szkoły w realizacji programu umożliwiającego przygotowanie ucznia do podjęcia i wykonywania zatrudnienia w warunkach otwartego rynku pracy.

    Jedną z form współpracy Poradni ze szkołami, w omawianym zakresie, są zajęcia grupowe wspierające rozwój zawodowy uczniów.

Podstawowym zadaniem Poradni w odniesieniu do orientacji i poradnictwa zawodowego jest wspomaganie szkoły w realizacji programu umożliwiającego przygotowanie ucznia do podjęcia i wykonywania zatrudnienia w warunkach otwartego rynku pracy.

    Jedną z form współpracy Poradni ze szkołami, w omawianym zakresie, są zajęcia grupowe wspierające rozwój zawodowy uczniów.

W roku szkolnym 2011/2012 zaplanowano zajęcia zawodoznawcze w następujących terminach:

  • 13.04.2012 Zespół Szkół w Pajęcznie
  • 27.01.2012 Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie
  • 12.01.2012 Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie
  • 15.12.2011 Zespół Szkół w Pajęcznie
  • 13.12.2011 Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie
  • 18.11.2011 Gimnazjum im. J.Kochanowskiego w Rząśni

    Proponujemy konsultacje z doradcą zawodowym na terenie szkół w terminach:

  • 19.04.2012 Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Rząśni
  • 23.03.2012 Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Rząśni
  • 09.03.2012 Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie
  • 09.12.2001 Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie
    Zapraszamy do Poradni na konsultacje z doradcą zawodowym. W ich trakcie można przygotować się do wyboru drogi kształcenia i nabywania kwalifikacji zawodowych poprzez analizę uzdolnień, zainteresowań, umiejętności i sytuacji na rynku pracy. Terminy spotkań z doradcą ustalane są indywidualnie na wniosek rodziców.
                                                                                                                Maja Górska
Skip to content