Oferta Poradni na rok 2023/2024

Pokaż wszystkie

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Specjaliści

Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na diagnozy i terapie na terenie PPP-P w Pajęcznie i Filii w Działoszynie informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024 zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci, rodziców oraz instruktażowo-doradcze dla nauczycieli będą odbywały się na terenie placówek.

Poniżej przedstawiamy tematy oraz terminy spotkań na które serdecznie zapraszamy:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pajęcznie 98-330 Pajęczno ul. Wiśniowa 34/38

tel. 34 311 24 71

Gminy: Pajęczno, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce, Rząśnia, Nowa Brzeźnica

Dla rodziców:

 • 19.12.2023r. o godz 15.00 „Jak wychowywać bardzo zdolne dziecko?” (zgłoszenia do 12.12.2023r.)
 • 16.01.2024r. o godz 15.00 ,,Profilaktyka logopedyczna na co dzień” (zgłoszenia do 09.01.2024r.)
 • 11.04.2024r. o godz 15.00 „Jak zbudować most porozumienia i współpracy pomiędzy rodzicami a dziećmi” (zgłoszenia do 04.04.2024r.)

 

Dla dzieci i młodzieży:

 • 27.10.2023r. o godz 10.00 „Jak pomagać?- rówieśnicza interwencja i pierwsza pomoc kryzysowa” – zajęcia uwrażliwiające dzieci i młodzież szkolną na symptomy wskazujące, że kolega/koleżanka mogą przeżywać kryzys emocjonalny (zgłoszenia do 20.10.2023r.)
 • 08.02.2024r. o godz 10.00 ,,Mały gaduła- zajęcia grupowe stymulujące rozwój mowy dla dzieci przedszkolnych” (zgłoszenia do 01.02.2023r.)

Dla nauczycieli/ specjalistów:

 • 27.09.2023r. o godz.13.00„Realizacja zadań przez specjalistów w kontekście obowiązków określonych w prawie oświatowym”(zgłoszenia do 20.09.2023r.)
 • 17.10.2023r. o godz 14.00 „Praca z uczniem zdolnym” (zgłoszenia do 10.10.2023r.)
 • 15.05.2024r. o godz 15.00 „Wypalenie zawodowe, co to jest i jak mu skutecznie przeciwdziałać” (zgłoszenia do 08.05.2024r.)

Ponadto oferujemy:

  • grupę wsparcia dla pedagogów specjalnych w dniach 16.11.2023r., 14.03.2024r. o godz. 14.00 (zgłoszenia do 09.11.2023r.)
  • grupę samodoskonalenia dla logopedów w dniach 05.12.2023r., 16.04.2024r. o godz. 14.00 (zgłoszenia do 28.11.2023r.)
  • grupę wsparcia dla psychologów w dniach 24.10.2023r., 14.05.2024r. o godz. 14.00 (zgłoszenia do 17.10.2023r.)

 

Zapraszamy również dzieci i młodzież na cykliczne zajęcia :

  • Socjoterapii.
  • TUS-trening umiejętności społecznych.
  • Trening ortograficzny.
  • Trening uważności.
  • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
  • Indywidualna terapia psychologiczna, logopedyczna, pedagogiczna.
  • Psychoterapia.

Na zgłoszenia na cykliczne zajęcia czekamy do dnia 16.10.2023r.

Na terenie przedszkoli i szkół prowadzimy wyłącznie interwencje kryzysowe oraz rozwiązywanie indywidualnych problemów wychowawczych dzieci i młodzieży po wcześniejszym zgłoszeniu przez dyrektora placówki.

 

Filia w Działoszynie 98-335 Działoszyn ul. Grota-Roweckiego 7

tel. 43 841 08 83

Gminy: Działoszyn, Siemkowice, Kiełczygłów

Poniżej przedstawiamy tematy oraz terminy spotkań na które serdecznie zapraszamy:

Dla szkolnych specjalistów:

  1. Realizacja zadań przez specjalistów w kontekście obowiązków określonych w prawie oświatowym.” Termin: 27. 09. 2023r., godz. 13.00 (zgłoszenia do 20.09.2023r.).
  1. Grupa wsparcia dla logopedów. Rola diagnozy i terapii w logopedii” Termin: 26.10.2023r., godz. 14.00 (zgłoszenia do 19.10.2023r.)
  1. Grupa wsparcia dla psychologów, pedagogów oraz innych szkolnych specjalistów. Termin: 17.01.2024r. godz. 13.00 (zgłoszenia do 10.01.2024r.).

Dla nauczycieli:

  1. Dbamy o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – docenianie uczniów i budowanie ich pewności siebie.” Termin: 22.11.2023r., godz. 13.00 (zgłoszenia do 08.11.2023r.).
  1. Mój uczeń wagaruje – wsparcie nauczycieli w motywowaniu uczniów do systematycznego uczęszczania do szkoły oraz w budowaniu pozytywnej relacji z uczniami.” Termin: 10.04.2024r., godz. 13.30 (zgłoszenia do 25.03.2024r.).

Dla rodziców:

  1. Trening umiejętności wychowawczych w ramach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” – cykl 10 spotkań adresowany głównie dla rodziców z sądowym nakazem uczestnictwa w w/w treningu, a także dla wszystkich chętnych. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć 24.10.2023r. (zgłoszenia do 16.10.2023r.).
  1. Jak zmotywować dziecko do nauki”. Termin: 24.04.2024r., godz. 14.00 (zgłoszenia do 17.04.2024r.).

Informujemy, iż na terenie Poradni prowadzimy następujące zajęcia dla uczniów:

  1. Trening ortograficzny.
  1. Terapia ręki.
  1. Trening funkcji słuchowych.
  1. Terapia pedagogiczna.
  1. Terapia psychologiczna.
  1. Trening Umiejętności Społecznych (TUS).
  1. Socjoterapia.
  1. Zajęcia logopedyczne.

Na terenie przedszkoli i szkół prowadzimy wyłącznie interwencje kryzysowe oraz rozwiązywanie indywidualnych problemów wychowawczych dzieci i młodzieży po wcześniejszym zgłoszeniu przez dyrektora placówki.

Skip to content