Dzień Otwarty w Poradni – 05.04.2016

Pokaż wszystkie

5 kwietnia 2016 r. w godz. 9.00 – 16.00 Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pajęcznie z Filią w Działoszynie zaprasza na
„Dni Otwarte” w Poradni

Celem akcji jest zapewnienie bezpłatnej  porady psychologicznej , pedagogicznej logopedycznej, ale nie tylko!  Zachęcamy dzieci  i młodzież do udziału w spotkaniach grupowych , zwiedzania Poradni , zapoznania się ze specyfiką pracy specjalistów.

5 kwietnia 2016 r. w godz. 9.00 – 16.00 Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pajęcznie z Filią w Działoszynie zaprasza na
„Dni Otwarte” w Poradni

Celem akcji jest zapewnienie bezpłatnej  porady psychologicznej , pedagogicznej logopedycznej, ale nie tylko!  Zachęcamy dzieci  i młodzież do udziału w spotkaniach grupowych , zwiedzania Poradni , zapoznania się ze specyfiką pracy specjalistów.

Rodzicom i nauczycielom oferujemy możliwość skorzystania z indywidualnych porad, konsultacji  z psychologami, pedagogami, oraz logopedami.

Specjaliści będą dostępni w godzinach 9.00 – 16.00 i posłużą poradą w takich sprawach jak:

 • Problemy rozwojowe dzieci w wieku od urodzenia do 7 roku życia (WWR)
 • Trudności w nauce
 • Trudności wychowawcze
 • Problemy emocjonalne
 • Wady wymowy , wstępna diagnoza
 • Wybór szkoły i planowanie kariery zawodowej uczniów i młodzieży
 • Badania przesiewowe słuchu programem „Słyszę”/  Poradnia w Pajęcznie/
 • Badania przesiewowe Skala Ryzyka Dysleksji

Proponujemy:

 • zajęcia warsztatowe dla rodziców : „ Jak  wspomagać rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym” – „Klucze dobrej komunikacji część I”-aktywne słuchanie , umiejętność porozumienia się z dzieckiem ( spotkanie odbędzie się w godz. 14.30 – 15.30)
 • zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży – „ Można pokonać lęk egzaminacyjny”
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym , dla dzieci klas I-III oraz IV-VI

Prosimy o zgłaszanie grup zorganizowanych na zajęcia do dnia 01.04.2016r

Spotkania indywidualne/ konsultacje wymagają wcześniejszych zapisów.
– Sekretariat poradni przyjmuje zgłoszenia do 4 kwietnia / wymagane jest podanie danych osobowych, PESEL dziecka i nr telefonu rodziców/ opiekunów.

Prosimy o zgłaszanie się w sekretariacie poradni lub pod nr tel.
34 /31 12 471      PPP-P w Pajęcznie i
43 /84 10 883      Filia w Działoszynie


Zapraszamy!

SZCZEGÓŁOWY PLAN DNI OTWARTYCH W FILII W DZIAŁOSZYNIE

8:00 – 9:00    zajęcia zawodoznawcze dla uczniów Gimnazjum im. J.Pawła w Działoszynie  – zajęcia prowadzą psycholog, doradca zawodowy, logopeda, pedagog – terapeuta

9:00 – 10:00    zajęcia zawodoznawcze dla uczniów Gimnazjum w Siemkowicach  – zajęcia prowadzą psycholog, doradca zawodowy, logopeda,
pedagog – terapeuta

10:00 – 11:00    
zajęcia zawodoznawcze dla uczniów Gimnazjum w Trebaczewie  – zajęcia prowadzą psycholog, doradca zawodowy, logopeda,
pedagog – terapeuta

11:00 – 12:30   
zajęcia warsztatowe dla rodziców – Jak wspomagać rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym  M. Janeczek, M.Sarowska

11:00 – 16:00    indywidualne konsultacje ze specjalistami
                       
psycholodzy:  T. Gordon, O. Majewska
                        pedagog/doradca zawodowy U. Sielska
                        pedagog – terapeuta/logopeda M.Janeczek
                        pedagog  M.Sarowska

SZCZEGÓŁOWY PLAN DNI OTWARTYCH W PAJĘCZNIE
 

Godziny zajęć

8:00 -10:00           Indywidualne konsultacje z psychologiem
12:00 -16:00   
    Indywidualne konsultacje z psychologiem
                        M.Górska
                        W.Jasny
                        A.Walasik

           
8:00 -10:00              Indywidualne konsultacje z pedagogiem , logopedą
12:00 – 16:00         
Indywidualne konsultacje z pedagogiem , logopedą
                        J.Gołębiowska
                        M.Zdunek
                        B.Włodarczyk
                        E.Foltyńska
 

9:00 – 9:45 Spotkanie grupowe kl IIa Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie – wszyscy pracownicy
10:00 – 10:45
Spotkanie grupowe kl.IIb Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie – W. Jasny
11:00 – 11:45
Warsztaty dla dzieci i młodzieży „ Można pokonać lęk egzaminacyjny”W. Jasny
12:30 – 13:15
Spotkanie grupowe kl IId Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie – wszyscy pracownicy
13.00 – 13.30    Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – grupa przedszkolna, – grupa I-III
 M. Zdunek i J. Gołębiowska
13:30 – 15:00    Spotkanie z nauczycielami,pedagogami, wychowawcami, logopedami przedszkolnymi i szkolnymi J. Gołębiowska, M. Zdunek, B.Włodarczyk, E.Foltyńska
14:30 – 15:30 Warsztaty dla rodziców „ Klucze dobrej Komunikacji”cz.I – Aktywne słuchanieW.Jasny
13:30 – 15:30    Badania przesiewowe słuchu i wzroku – M. Górska

Skip to content