Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty

Pokaż wszystkie

Zarządzenie nr 52/2015 łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 7 sierpnia 2015r.

w sprawie wskazania poradni psychologiczno - pedagogicznych w województwie łódzkim, w których działają zespoły orzekające wydające orzeczenia i opinie dzieciom niewidomym, słabo widzącym, niesłyszącym, słabo słyszącym i dzieciom z autyzmem oraz wskazania specjalistycznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w której działają zespoły orzekające

(...)

Zarządzenie nr 52/2015 łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 7 sierpnia 2015r.

w sprawie wskazania poradni psychologiczno – pedagogicznych w województwie łódzkim, w których działają zespoły orzekające wydające orzeczenia i opinie dzieciom niewidomym, słabo widzącym, niesłyszącym, słabo słyszącym i dzieciom z autyzmem oraz wskazania specjalistycznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w której działają zespoły orzekające

(…)
Wskazuję Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sieradzu przy pl. Wojewódzkim 3, do wydawania orzeczeń o potrzebie
kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o
potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności do
podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących z terenu powiatów (…)  i pajęczańskiego.

Wskazuję Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pajęcznie przy ulicy Wiśniowej 34/38, do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci z autyzmem z terenu powiatu pajęczańskiego.

Skip to content