ZAPROSZENIE

Pokaż wszystkie

    Dyrektor i pracownicy PPP-P w Pajęcznie i Filii w Działoszynie serdecznie zapraszają na spotkanie, które odbędzie się w dniu 19.11.2014r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pajęcznie, ul. Kościuszki 76.

Program spotkania:

1.    Rola i zadania poradni w świetle obowiązujących przepisów prawa.

    Dyrektor i pracownicy PPP-P w Pajęcznie i Filii w Działoszynie serdecznie zapraszają na spotkanie, które odbędzie się w dniu 19.11.2014r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pajęcznie, ul. Kościuszki 76.

Program spotkania:

1.    Rola i zadania poradni w świetle obowiązujących przepisów prawa.
2.    Wspomaganie szkół przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne od 2016r.
3.    Orzekanie i opiniowanie – problemy, pytania, uwagi.
4.    Dyżury konsultacyjne w poradni i zasady ich funkcjonowania.
5.    Diagnoza dysleksji (zasady i terminy wydawania opinii).
6.    Zapotrzebowanie szkół i placówek na formy współpracy.
7.    Diagnoza potrzeb w zakresie doradztwa zawodowego w szkołach powiatu pajęczańskiego
    przedstawienie wyników badań
    wnioski i spostrzeżenia.
8.    Dyskusja.
9.    Sprawy różne.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w konferencji
PPP-P w Pajęcznie tel. 34/3 112 471
Filia Działoszyn tel. 43/84
10 883

Skip to content