Oferta PPP-P w Pajęcznie i Filii w Działoszynie na rok szkolny 2021/22

Pokaż wszystkie

Oferta PPP-P w Pajęcznie i Filii w Działoszynie na rok szkolny 2021/22

Proponowana tematyka zajęć, warsztatów i prelekcji

Dla rodziców:

 1. Efektywna współpraca rodziców ze szkołą.
 2. Gdy (nie) jedzenie staje się problemem.
 3. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych ( mediacje).
 4. Jak wspierać zdrowie psychiczne naszych dzieci.
 5. Tato, mamo nie mogę się skupić- o zaburzeniach koncentracji u dzieci i młodzieży.
 6. Bezpieczeństwo w sieci – o kontroli rodzicielskiej i odpowiedzialnym korzystaniu z technologii informacyjnych , w tym z internetu i telefonu komórkowego.
 7. Jak wspierać rozwój mowy dziecka? – dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.
 8. Jak zbudować most porozumienia i współpracy pomiędzy rodzicami a dziećmi
 9. Jak wychowywać bardzo zdolne dziecko?
 10. Wspieranie kariery szkolnej i zawodowej dziecka.
 11. Moje dziecko dorasta – dlaczego tak trudno być rodzicami nastolatka – zasady budowania i utrzymania dobrego kontaktu z dzieckiem”.
 12. ,, Profilaktyka logopedyczna nie tylko od święta”
 13. ,, Pytania na które najczęściej odpowiada logopeda’’
 14. ,,Aspekt logopedyczny przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole”
 15. ,,Niewłaściwe nawyki i jego konsekwencje z punktu widzenia logopedy”.

 

Dla nauczycieli :

 1. Gdy dzieci się przyjaźnią , a rodzice kłócą.
 2. Radzenie sobie z trudnym zachowaniem uczniów ( tematyka wpisuje się w działania profilaktyczne zdrowia psychicznego).
 3. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych (mediacje).
 4. Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Przeciwdziałanie depresji, próbom samobójczym i samobójstwom.
 5. Psychologiczne uwarunkowania wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
 6. Skuteczna komunikacja miedzy nauczycielami a rodzicami / dotyczy zwłaszcza trudności w kontaktach z rodzicem roszczeniowym oraz trudności wynikających z pandemii/
 7. Strategie zarządzania klasą i modelowania zachowania uczniów w nowej sytuacji po powrocie z nauczania zdalnego
 8. Jak wspierać ucznia w radzeniu sobie z lękiem i napięciem
 9. Grupa wsparcia dla nauczycieli wychowawców.
 10. Grupa wsparcia dla nauczycieli pracujących z uczniami zdolnymi
 11. „Mój uczeń ma autyzm”.
 12. Wypalenie zawodowe, co to jest i jak mu skutecznie przeciwdziałać.
 13. ,, Obserwuję i pomagam dziecku- mini poradnik dla nauczyciela
 14. Współpraca szkoły z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

„Jak czytać i interpretować zapisy w opiniach i orzeczeniach, ważność dokumentów wydawanych przez poradnie, współpraca przy wydawaniu orzeczeń i opinii, w tym o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia, zagadnienia związane z pomocą psychologiczno- pedagogiczną itp./- propozycja dotyczy udziału pracownika poradni w części posiedzenia Rady Pedagogicznej”.

 

 

Dla uczniów:

 1. Radzenie sobie ze stresem szkolnym i egzaminacyjnym.
 2. Zarządzanie czasem. Jak działać efektywnej i czuć się bardziej spełnionym.
 3. Efektywna komunikacja. Jak komunikować się z innymi, słuchać i być wysłuchanym.
 4. Jak radzić sobie ze złością i złym samopoczuciem.
 5. Przemoc rówieśnicza.
 6. Jak uczyć się szybko i skutecznie?
 7. Bezpieczni w sieci.
 8. Różne rodzaje wstydu – pogadanka dla młodzieży.
 9. Odbudowywanie kompetencji relacyjnych i komunikacyjnych uczniów.
 10. Zajęcia o tematyce indywidualnej dopasowanej do potrzeb konkretnego zespołu klasowego.
 11. Jak uczyć się z przyjemnością i zapamiętywać długo.
 12. Wybór szkoły i zawodu dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej.
 13. Wybór szkoły i zawodu dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.
 14. Trening twórczości.
 15. Jak pomagać?- rówieśnicza interwencja i pierwsza pomoc kryzysowa” – zajęcia uwrażliwiające dzieci i młodzież szkolną na symptomy wskazujące, że kolega/koleżanka mogą przeżywać kryzys emocjonalny.
 16. Cyberprzemoc, bezpieczeństwo w sieci – zajęcia dla uczniów.
 17. ,,Mały gaduła- zajęcia grupowe stymulujące rozwój mowy dla dzieci przedszkolnych ‘’
Skip to content