Socjoterapia

Pokaż wszystkie

Socjoterapia jest formą pomocy psychologiczno - pedagogicznej  dzieciom i młodzieży z zachowaniami problemowymi, mającymi trudności w przystosowaniu się społecznym (wynikających głównie z nadpobudliwości ruchowej i emocjonalnej, ADHD, zahamowań, lękliwości, przeżytych doświadczeń traumatycznych). Pomoc ta przyjmuje postać spotkań grupowych, które służą realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych.

Socjoterapia jest formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej  dzieciom i młodzieży z zachowaniami problemowymi, mającymi trudności w przystosowaniu się społecznym (wynikających głównie z nadpobudliwości ruchowej i emocjonalnej, ADHD, zahamowań, lękliwości, przeżytych doświadczeń traumatycznych). Pomoc ta przyjmuje postać spotkań grupowych, które służą realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych.
Głównym celem socjoterapii jest korekta problemowych zachowań uczniów w relacji z rówieśnikami i z osobami dorosłymi, w sytuacjach zadaniowych oraz z ustosunkowaniem się do samego siebie.
Program pracy grupy socjoterapeutycznej obejmuje cotygodniowe, jednogodzinne zajęcia.
W procesie socjoterapii wyodrębniamy 3 główne etapy:

  • I etap: integracja grupy i budowanie poczucia bezpieczeństwa – tu celem jest m.in. poznanie się wzajemne uczestników, uaktywnienie członków grupy, budowanie wzajemnej tolerancji i akceptacji, ustalenie norm grupowych.
  • II etap: budowanie pozytywnych relacji pomiędzy członkami grupy i odnajdywanie cech wspólnych w grupie – najważniejszym celem tego etapu jest odkrywanie własnej indywidualności, tożsamości i podmiotowości u każdego uczestnika zajęć, budowa poczucia przynależności do grupy, poczucia własnej wartości (bardzo potrzebne doświadczenie korekcyjne), pogłębianie świadomości przeżywanych uczuć i relacji między uczuciami a zachowaniami, rozwój empatii.
  • III etap: nauka korzystania ze swoich pozytywów i zdolności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Na zajęcia socjoterapeutyczne w naszej Poradni, w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczają uczniowie klas III-VI szkół podstawowych ( w każdy czwartek, godz. 15:00, osobą prowadzącą jest p. Justyna Gołębiowska – socjoterapeuta) oraz młodzież gimnazjalna (w każdy wtorek, godzina 15:00, osobą prowadzącą jest p. Wioletta Jasny – psycholog). Obie grupy są już zamknięte. Rodzice zainteresowani taką formą pomocy mogą jednak zapisywać swe dzieci na następny rok szkolny (szczegółowe informacje w sekretariacie Poradni).

Skip to content