ROK JUBILEUSZOWY 40 LAT PORADNI

Pokaż wszystkie

1972 - 2012
40 – lecie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pajęcznie
W roku 2012 Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna obchodzi jubileusz
40 - lecie powstania placówki.

1972 – 2012
40 – lecie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pajęcznie
W roku 2012 Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna obchodzi jubileusz
40 – lecie powstania placówki.

    1 maja 1972 r. (…) celem udzielania pomocy szkołom i innym placówkom oświatowo – wychowawczym oraz rodzicom w rozwiązywaniu różnych problemów pedagogicznych związanych z wychowaniem i kształceniem młodzieży (…)” otwarto Powiatową Poradnię Wychowawczo – Zawodową w Pajęcznie.
    W następnych latach kilkakrotnie zmieniano nazwę placówki, jednak jej celem nadal jest wspieranie placówek oświatowych, uczniów i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych. Od 2003 roku Powiatowa Poradnia Psychologiczna w Pajęcznie z Filią w Działoszynie prowadzi działania na terenie gmin powiatu pajęczańskiego.
    Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Poradni, od sierpnia 2011 roku oferujemy możliwość korzystania z naszej strony internetowej. Utworzenie strony zostało zainicjowane przez dyrektora Edytę Foltyńską i Radę Pedagogiczną Poradni. Dzięki temu placówka zyskała nowe narzędzie do prezentacji oferty pracy poradni.
    Statutowym zadaniem placówki jest prowadzenie działalności diagnostycznej, terapeutycznej i doradczej. Zajmujemy się diagnozowaniem poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, prowadzeniem terapii, wspieraniem rozwoju dziecka, pomagamy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży. Badamy zapotrzebowanie placówek oświatowych, przyjmujemy zgłoszenia ze szkół i przedszkoli, elastycznie dobieramy metody i czas realizacji oddziaływań do zdiagnozowanych potrzeb.
    Zapraszamy do zapoznania się na naszej stronie z pełną ofertą pracy. Podkreślamy, że propozycja ta nie wyczerpuje możliwości współpracy. Zamierzamy przedstawiać aktualizowane propozycje zajęć grupowych i pomocy indywidualnej.

Skip to content