Mediacje szkolne

Pokaż wszystkie

W ostatnich latach coraz częściej obserwujemy sytuacje konfliktowe w szkołach, którym towarzyszy szereg negatywnych emocji. Bezradność lub mało skuteczne działania doprowadzają do eskalacji konfliktów i różnorodnych trudności natury wychowawczej.

Bardzo efektywnym narzędziem rozwiązywania sporów jest mediacja szkolna. Pozwala ona konstruktywnie rozwiązać konflikt, a osoby uczestniczące w mediach nie mają poczucia przegranej. Osiągają kompromis, który każdego zadowala.

Dobrym rozwiązaniem jest zaangażowanie neutralnego mediatora (np. pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), który podejmie się próby godzenia uczniów z innymi uczniami, nauczycielami czy rodzicami.

Należy pamiętać , iż mediator nie opowiada się po żadnej ze stron. Jego celem jest wysłuchanie osób, motywowanie ich do szukania rozwiązań i sposobów pokonania przeszkód w osiąganiu porozumienia oraz uświadomienie strat wynikających z trwania w konflikcie. Mediator nie narzuca i nie proponuje własnych rozwiązań, zachowuje całkowitą neutralność.

Mediacja kończy się podpisaniem umowy, która jest zbiorem kompromisowych rozwiązań satysfakcjonujących każdą ze stron.

W obliczu występowania wielu negatywnych zjawisk społecznych dostrzegamy potrzebę propagowania sposobów rozwiązywania sporów bez przemocy i bez przegranych.

Zachęcamy szkoły do stosowania mediacji oferując swoją pomoc i chęć współpracy.

Opracowała: Urszula Sielska – pedagog,

kierownik PPPP w Pajęcznie filii w Działoszynie

Skip to content