Koronawirus a Zasady dobrego chwalenia i motywowania do dalszej nauki zdalnej

Pokaż wszystkie

Koronawirus a Zasady dobrego chwalenia i motywowania do dalszej nauki zdalnej

     Mija kolejny tydzień a większość z nas nadal uczy się i pracuje zdalnie.  Aby sprostać nowym obowiązkom i wyzwaniom musimy pamiętać o dobrej motywacji.

Motywacja odgrywa bardzo ważną rolę w naszym życiu – daje energię i chęć do zaangażowania, do pokonania trudności i osiągnięcia celu.

Jak poradzić sobie z narastającą spadkiem motywacji u naszych dzieci?

Rodzicu!

 • Mów o konkretnym zachowaniu/zadaniu dziecka czy włożonym przez nie wysiłku w daną czynność.
 • Oceniaj efekty pracy dziecka, nie chwal ogólnikowo za inteligencję czy zdolności, tylko za konkretne dokonanie.
 • Rzeczowo informuj o błędach lub niedociągnięciach.
 • Mów o tym, co dziecko zrobiło, a nie o tym, czego nie zrobiło.
 • Doceń włożony wysiłek, to przecież najmocniej motywuje do działania.
 • Zwracaj uwagę na to, co pozytywne w zachowaniu/zadaniu dziecka.
 • Opisz to, co widzisz i słyszysz, jakie uczucia w tobie wywołuje to, co zrobiło dziecko. Nie używaj uogólnień.
 • Absolutnie nie porównuj dziecka z rodzeństwem czy innymi dziećmi.
 • Podczas chwalenia nie wspominaj dziecku o wcześniejszych jego porażkach czy niepowodzeniach.
 • Nie kłam, nie koloryzuj, pochwała musi być wiarygodna więc najlepsza jest krótka i celna.
 • Gdy chwalisz, rób to bez żadnego „ale” (takie małe słowo a niszczy każdą, nawet najlepszą pochwałę). W dobrej komunikacji najlepiej posługiwać się jak najczęściej spójnikiem „i”.

psycholog Wioletta Jasny

Skip to content