KOMUNIKAT

Pokaż wszystkie

Pajęczno ,dnia 04.05.2020r.

KOMUNIKAT

Na podstawie Rozporządzenia Ministra z dnia 29 kwietnia 2020r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020 poz 781) od dnia 04.05.2020r. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pajęcznie z Filią w Działoszynie wznawia stacjonarną pracę w zakresie działalności diagnostycznej dzieci i uczniów na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń , ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci.

Pozostałe czynności wynikające z procesu diagnostycznego ,a nie wymagające bezpośredniego kontaktu z klientami, takie jak: wywiad, konsultacje, porady będą odbywać się drogą telefoniczną lub mailową .

Działalność terapeutyczna (logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna) będzie prowadzona w formie uzgodnionej z prowadzącym specjalistą z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa wynikających z aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

 

Zespoły Orzekające odbywać się będą zgodnie z planowanym harmonogramem.

 

Sekretariat Poradni w Pajęcznie czynny codziennie w godzinach 7.30-15.30 tel.34/311-24-71

Sekretariat Filia Działoszyn czynny codziennie w godzinach 7.30-15.30 tel. 43/841-08-83

Skip to content