INFORMACJA

Pokaż wszystkie

Szanowni Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, Rodzice

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2016 poz.60 art.312) informuję, że:

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed 1 września 2017r. na okres:

  1. I etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej.
  2. II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej.

Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przed 1 września 2017r. na okres:

  1. I etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie III szkoły podstawowej.
  2. II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie VI szkoły podstawowej.
  3. kształcenia w szkole podstawowej – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie VI szkoły podstawowej.

 

Skip to content