Dni otwarte

Pokaż wszystkie

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pajęcznie

serdecznie zaprasza na „DNI OTWARTE PORADNI”

dnia 12 maja 2017 r. w godz. 9.00-16.00

Oferujemy bezpłatne porady:

 • psychologiczne

 • pedagogiczne

 • logopedyczne, neurologopedyczne

 • zawodoznawcze

Ponadto proponujemy dzieciom i młodzieży:

 • udział w spotkaniach grupowych

 • zapoznanie się ze specyfiką pracy specjalistów

 • zwiedzanie Poradni

Rodzicom i nauczycielom oferujemy:

 • porady indywidualne

 • konsultacje ze specjalistami (psycholog, pedagog, neurologopeda)

Nauczycieli i rodziców zapraszamy w godz. 12.00-16.00.

Konsultacje z terapeutą IS od 14.00-16.00

Pracownicy Poradni udzielą porad w takich sprawach jak:

 • problemy rozwojowe dzieci w wieku od urodzenia do 7 roku życia (WWR)

 • trudności w nauce

 • trudności wychowawcze

 • problemy emocjonalne

 • zagrożenia wieku dojrzewania (uzależnienia, zaburzenia odżywiania, cyberprzemoc itp.)

 • wady wymowy

 • doradztwo zawodowe (wybór szkoły, planowanie kariery zawodowej uczniów i młodzieży)

 • Badania przesiewowe słuchu programem „Słyszę”

 • Badania przesiewowe Skala Ryzyka Dysleksji

Prosimy o zgłaszanie grup zorganizowanych na zajęcia oraz spotkań indywidualnych, konsultacji do dnia 05.05.2017 roku pod nr tel. 34/3112471-sekretariat Poradni.

Wymagane jest podanie danych osobowych, pesel dziecka i numer telefonu rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

ZAPRASZAMY!!!

Harmonogram „DNI OTWARTYCH PORADNI”

dnia 12.05.2017r. PPP-P w Pajęcznie

8.00-8.45 Spotkanie organizacyjne pracowników Poradni

8.50-9.50 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z uczniami klas I-III Szkoły Podstawowej w Pajęcznie (zgłoszone przez panią pedagog R.Moryń)

10.00-10.50 Spotkanie z uczniami Gimnazjum w Pajęcznie kl.III (zgłoszone przez panią pedagog E.Kowalczyk)

11.00-11.50 Spotkanie z uczniami Liceum Ogólnokształcącego

w Pajęcznie (zgłoszone przez panią I.Gołębiowską-nauczyciela języka francuskiego)

12.00-14.00 Porady i konsultacje z nauczycielami, pedagogami i dyrektorami placówe z rejonu działania Poradni

(Spotkanie edukacyjne logopedów z nauczycielami kl.I-III-prezentacja Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego)

14.00-16.00 Porady i konsultacje dla rodziców/opekunów prawnych dzieci i młodzieży

(Spotkanie „Jak wspomagać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym”)

Konsultacje z terapeutą IS

Harmonogram może ulec zmianie do 05.05.2017 roku z powodu wpływających zgłoszeń.

Skip to content