6 -7- latek na starcie szkolnym

Badanie 6- i 7- latków na starcie szkolnym

Badaniem objęto: 6-latki w „zerówce” (przedszkolnej lub szkolnej), 6-latki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, 7-latki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, 7-latki w drugiej klasie szkoły podstawowej (czyli te, które poszły do szkoły, mając 6 lat).
Dwukrotnie dokonywano pomiaru umiejętności matematycznych oraz umiejętności związanych z nauką pisania i czytania.
Z kolei rodzice zbadanych dzieci w obu etapach wypełniali ankiety.

 

Najważniejsze wnioski z badania:
1.    Bez względu na to, czy dziecko trafiło do „zerówki” czy szkoły, widać postęp, dzieci rozwijają się bez względu na to, jaką szły ścieżką edukacyjną.
2.    Sześciolatki w I klasie na koniec roku osiągnęły taki sam poziom umiejętności matematycznych co siedmiolatki w I klasie. Co oznacza również, że w zakresie umiejętności matematycznych najwięcej zyskały dzieci 6-letnie uczęszczające do klasy I szkoły podstawowej.
3.    Wśród badanych dzieci największy rozwój wszystkich trzech typów umiejętności obserwowany jest w grupie najsłabszej, czyli w tej, w której dzieci miały w jesiennym pomiarze najniższe wyniki.
4.    Największy rozwój umiejętności związanych z nauką czytania obserwowano w grupie 6-latków uczęszczających do klasy I szkoły podstawowej.
5.    Pod względem umiejętności związanych z nauką pisania i czytania dzieci 6-letnie uczęszczające do „zerówek” szkolnej i przedszkolnej osiągnęły podobny poziom. Również 6- i 7-latki uczęszczające do klasy I osiągnęły podobny poziom.
6.    Kompetencje dzieci w I klasie zawsze były wyższe od kompetencji dzieci z  „zerówek”, a niższe od kompetencji siedmiolatków w II klasie (czyli dzieci, które poszły do szkoły jako sześciolatki). Jednym słowem decyduje tutaj nie wiek dziecka, ale to, czego się uczy.
7.    Siedmiolatki uczęszczające do klasy II, czyli dzieci, które do I klasy poszły jako sześciolatki, mają wyższy poziom kompetencji niż siedmiolatki w I klasie.

Badanie zrealizowane zostało przez ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych.

Źródło:

http://eduentuzjasci.pl/wydarzenia/852-wyniki-badania-6-i-7-latkow-na-starcie-szkolnym.html

zebrała: psycholog Maja Górska

Skip to content