Ochotnicze Hufce Pracy

Pokaż wszystkie

O C H O T N I C Z E    H U F C E    P R A C Y

8-1 Ośrodek Szkolenia i Wychowania MK
46-300 Olesno, ul.WielkiePrzedmieście41

tel. (0 34) 358 46 23 fax. (0 34) 358 46 52 sekretariatosiw@ohp.opole.pl

Szanowni Państwo,

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie jest placówką edukacyjno – wychowawczą, która realizuje kształcenie ogólne oraz przygotowanie zawodowe w Publicznej Szkole Podstawowej w kl. VII i VIII przysposabiającej do pracy w dowolnym zawodzie, klasie III Gimnazjum dla dorosłych z przyuczeniem do wykonywania określonej pracy w dowolnym zawodzie oraz Szkole Branżowej I stopnia. Zapewniamy wyposażenie naszych wychowanków w uprawnienia i umiejętności zawodowe niezbędne na rynku pracy w kraju i za granicą.

W OSiW OHP w Oleśnie funkcjonuje internat, który zapewnia uczestnikom zarówno bezpłatną opiekę siedem dni w tygodniu i bezpłatne wyżywienie trzy razy dziennie. Jesteśmy placówką otwartą- pobyt oraz kształcenie w OSiW OHP nie wpływa na pobieranie świadczenia 500+.

Posiadamy bogatą ofertę zajęć popołudniowych w ramach kółek i sekcji zainteresowań: kółko plastyczne, medialne, ekologiczno-krajoznawcze, sportowe, artystyczne. Nasi uczestnicy biorą udział w obozach wymiany międzynarodowej( Niemcy, Litwa, Ukraina). W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie znajduje się również Młodzieżowe Centrum Kariery, które zajmuje się doradztwem i pośrednictwem zawodowym.

Oferta nasza jest kierowana do młodzieży w przedziale wiekowym 15-18 lat, która z różnych powodów ma problemy z poprawną realizacją obowiązku szkolnego .

Rekrutujemy do:

– VII i VIII kl. Szkoły Podstawowej

– III kl. Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy

-I,II,III kl. Szkoły Branżowej I stopnia.

Skip to content