Aktualności

Maj 24, 2018

Badania przesiewowe

Badania przesiewowe koordynacji wzrokowo -ruchowej prowadzone będą w Przedszkolu Nr 2 w Pajęcznie w dniu 25 maja 2018.
Maj 8, 2018

Ochotnicze Hufce Pracy

O C H O T N I C Z E    H U F C E    P R A C Y 8-1 Ośrodek Szkolenia i Wychowania MK […]
Marzec 27, 2018

Doradztwo zawodowe

W dniu 28.03.2018 w Publicznym Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Pajęcznie konsultacji dotyczących wyboru szkoły i zawodu udzielała będzie doradca zawodowy Maja Górska. Serdecznie zapraszamy.

"Kiedy śmieje się dziec­ko,
śmieje się cały świat" - Janusz Korczak

Nasza Poradnia zajmuje się m.in.:

Poradnia w Pajęcznie udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologicznej, pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
Wspomaganiem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży
Podnoszeniem efektywności ich uczenia się
Wspomaganiem wychowawczej oraz edukacyjnej funkcji szkoły i rodziny
Opiniowaniem i orzecznictwem

Masz pytania? Skontaktuj się z nami...